Henrik Thott eller Henrich Tott (født 1606, død ca. 1675) var en dansk adelsmann, lensherre og offiser. Hans foreldre var Christen Thott og Sophie Below. Henrik Thott eide gods knyttet til gårdene Boltinggaard, Kjeldkær, Fårup i Jelling Sogn, samt Gladsaxe og Svineberg i Skåne.

Henrik Thott
Henrik Thott, lensherre av Bergenhus, malt av Johan Thim i 1643. Portrettet henger på Frederiksborgmuseet
Født1606Rediger på Wikidata
Død1676Rediger på Wikidata
Beskjeftigelse
EktefelleBeate Rosenkrantz (1642–)
SøskenBirgitte Thott
NasjonalitetDanmark
Stadsporten i Bergen finner man et alliansevåpen i kleberstein med skjoldene i våpenmerkene til ekteparet Henrik Thott og Beate Holgersdatter Rosenkrantz. Våpenmerkene er kronet med initialene H T B R.

Henrik Thott var på den obligatoriske utenlandsreise for unge adelsmenn. Han var i 1621 immatrikulert ved Universitetet i Leiden. Etter hjemkomsten tjente han fra 1628 som sekretær i det danske Kancelli. I 1635 fratrådte han sin stilling ved kanselliet for å overta Stavanger len. Thott var lensherre i Stavanger fram til 1641. Som oberstløytnant ble Thott sjef for de to fænniker (kompanier) i Stavanger len og Agdesiden len som var blitt slått sammen til et regiment i 1640. Regimentet ble under Hannibalfeiden kalt «det Stavangerske regiment», senere det «Vesterlenske regiment». Fra 1641-48 var Thott lensherre på Bergenhus.

Selv om Thott var en velstående godseier endte han sine dager i stor fattigdom. I 1655 måtte han selge Fårupgård til sin søster Anne Thott, og de andre måtte han etterhvert oppgi på grunn av gjeld. I 1660 ble Thott utnevnt av Kronen til stiftsamtmann over Århus Stift og amtmann over Århus Amt. Fullstendig ruinert mistet han sin amtmannsstilling i 1662. Han levde sine siste dager i stor nød og man vet ikke nøyaktig når han døde, en gang etter 20. november 1674.

Familieliv Rediger

Henrik Thott var gift tre ganger:

  • 1. gang: 12. april 1635 med Lisbet Henriksdatter Huitfeldt (1615-1638)
  • 2. gang: 31. januar 1642 med Beate Holgersdatter Rosenkrantz (1608-1647)
  • 3. gang: 21. juli 1650 med Berete Jespersdatter Friis

Kilder Rediger

Forgjenger:
 Jens Bjelke 
Lensherre i Bergenhus len
(1641–1648)
Etterfølger:
 Ove Bjelke