Sønnenfjells, Søndenfjelds, Sønnenfjellske eller Sønnafjells, er et historisk geografisk begrep benyttet om riksdelene av Norge beliggende syd for Dovrefjell[1] og øst for Langfjellene.[2] Den administrative inndelingen av Norge i nordenfjellske og sønnenfjellske deler var i bruk fra middelalderen frem til slutten av 1700-tallet, og sønnenfjells var området øst for Langfjellene og sør for Dovre, mens sørgrensen mot det nordafjellske var mer usikker.[3] Lindesnes er oftest nevnt som grenseskille på 1500-tallet og senere ble Åna Sira det vanligste skillet.[3]

Opprinnelig ble begrepene søndensfjeldske (Østlandet) og nordenfjeldske (Vestlandet, Trøndelag og Nordlandene) benyttet for å dele Norge i to hoveddeler, senere kom begrepene vestenfjells og østenfjells for å gi landet en ytterligere inndeling.

Referanser rediger

  1. ^ Guttu, Tor, red. (1998). Norsk ordbok med 1000 illustrasjoner : riksmål og moderat bokmål (2 utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 594. ISBN 82-573-0912-5. 
  2. ^ Helle, Knut: «Ei soge om Vestlandet». Kapittel 1, bind 1 av Vestlandets historie (redigert av Knut Helle). Bergen: Vigmostad og Bjørke, 2006.
  3. ^ a b Steinar Imsen (1999). «Sønnafjellske Norge». I Imsen, Steinar; Winge, Harald. Norsk historisk leksikon : kultur og samfunn ca. 1500-ca. 1800 (2 utg.). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. s. 337. ISBN 82-456-0552-2.