Sunnmøre len

Sunnmøre len (Søndmøre Lehn) var et norsk len fra middelalderen til det i 1597 ble lagt under Bergenhus hovedlen. Fra mars 1586 til november 1587 lå Sunnmøre len under Trondhjems len. Geografisk tilsvarte lenet det tidligere Sunnmærafylki og det senere Søndmøre fogderi.

LensherrerRediger

KilderRediger