Vardøhus len (også kalt Finmarkens Lehn)[1] var et norsk len som eksisterte fra senmiddelalderen til lensvesenet ble avsluttet og Norge ble delt inn i amt på midten av 1600-tallet. Lenet utgjorde i geografisk utbredelse det nåværende Finnmark fylke.

Vardøhus festning ble anlagt omkring år 1300 for å sikre norsk territorium mot fiendtlige makter i øst. Dets strategiske beliggenhet og betydning for Norge og senere Danmark-Norge kan ikke undervurderes, og den nordligste administrative enhet i riket ble lagt til stedet.

Vardøhus len var opprinnelig et underlen til Bergenhus hovedlen, men fra 1576 ble Vardøhus gjort til et hovedlen. Ved amtsforordningen av 1661 ble lenet til Vardøhus Amt med en amtmann som øverste administrative leder.

Lensherrer rediger

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Jonge, Nicolai (1779). Chorographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge, samt Færøe, Iisland og Grønland. Kiøbenhavn: Trykt i Johan Rudolph Thieles Bogtrykkerie og paa hans Forlag. s. 328.