Lister fogderi

Lister fogderi var et fogderi som sammen med Mandal fogderi utgjorde Lister og Mandals amt. Det grenset i vest til Jæderen og Dalene fogderi, og i øst til Sætersdalen fogderi og Mandals fogderi.

Lister fogderi (markert med gult) fra kart 1785.

Fra 1917 benevnt Lista fogderi. I dag brukes navnet enda om distriktet.

Herreder mot slutten av 1800-talletRediger

Vanse, Herad (Herred), Spind, Lyngdal, Hægebostad, Fjotland, Kvinesdal, Hidra, Nes, Gyland, Bakke, Sirdal.