Lister fogderi (Listers Fogderie) var et fogderi som sammen med Mandal fogderi utgjorde Lister og Mandals amt. Det grenset i vest til Jæderen og Dalene fogderi, og i øst til Sætersdalen fogderi og Mandals fogderi.

Lister fogderi (markert med gult) fra kart 1785.

Fra 1917 benevnt Lista fogderi. I dag brukes navnet enda om distriktet.

Herreder mot slutten av 1800-tallet

rediger
Autoritetsdata