Jæderen og Dalerne fogderi

Jæderen og Dalerne fogderi (Jæderen og Dalernes Fogderie) var et fogderi som sammen med Ryfylke fogderi utgjorde Stavanger amt. Det grenset i øst til Lister fogderi, og i nord til Ryfylke fogderi.

Fra 1917 benevnt Jæren og Dalene fogderi.

Inndeling 1895Rediger

 • Sogndal
 • Lund
 • Heskestad
 • Bjerkreim
 • Helleland
 • Egersund
 • Ogne
 • Varhaug
 • Nærbø
 • Klepp
 • Time
 • Gjesdal
 • Høiland
 • Haaland
 • Hetland

FogderRediger

Oversikt over Fogder i Jæderen og Dalerne Fogderi:

 • Jacob Jørgen Kastrup (1779-1804) Tog afsked. Tidl. konst. lagmand i Stavanger.
 • Wilhelm Friman Krog (1804-1814). Tidl. Sysselmand på Island; senere amtmann i Stavanger.
 • Børge Kvedin Tohrsen (1814-1819) Døde i embedet. Tidl. Eksam. jur. og konst. Sorenskriver i Jæderen og Dalene.
 • Hans Hartmann (1820-1830). Tog afsked. Døde i 1833. Tidl. Procurator i Gudbrandsdalen.
 • Søren Daniel Schiøtz (1830-1860). Tog afsked. Døde 1863. Tidl. Eksam. Jur. og konst. Sorenskriver.
 • Ambrosius Hansen (1860-1870) Døde i embetet. Tidl. sagfører i Stavanger.
 • Halfdan Olsen ( 1870-1894) Tog afsked. Boede i Stavangeri 1900. Tidl. Departementsfuldmæktig.
 • Emil Jørgensen konstituert (1895-1898) Entlediget da Fogdembetet I Oktober 1898 ophævedes. Tidl. Departementsfuldmæktig; senere Politimester i Aker.