Jæderen og Dalerne fogderi

(Omdirigert fra «Jæderen og Dalene fogderi»)

Jæderen og Dalerne fogderi (Jæderen og Dalernes Fogderie) var et fogderi som sammen med Ryfylke fogderi utgjorde Stavanger amt. Det grenset i øst til Lister fogderi, og i nord til Ryfylke fogderi.

Fra 1917 benevnt Jæren og Dalene fogderi.

Inndeling 1895

rediger
 • Sogndal
 • Lund
 • Heskestad
 • Bjerkreim
 • Helleland
 • Egersund
 • Ogne
 • Varhaug
 • Nærbø
 • Klepp
 • Time
 • Gjesdal
 • Høiland
 • Haaland
 • Hetland

Fogder

rediger

Oversikt over Fogder i Jæderen og Dalerne Fogderi:

 • Jacob Jørgen Kastrup (1779-1804) Tog afsked. Tidl. konst. lagmand i Stavanger.
 • Wilhelm Friman Krog (1804-1814). Tidl. Sysselmand på Island; senere amtmann i Stavanger.
 • Børge Kvedin Tohrsen (1814-1819) Døde i embedet. Tidl. Eksam. jur. og konst. Sorenskriver i Jæderen og Dalene.
 • Hans Hartmann (1820-1830). Tog afsked. Døde i 1833. Tidl. Procurator i Gudbrandsdalen.
 • Søren Daniel Schiøtz (1830-1860). Tog afsked. Døde 1863. Tidl. Eksam. Jur. og konst. Sorenskriver.
 • Ambrosius Hansen (1860-1870) Døde i embetet. Tidl. sagfører i Stavanger.
 • Halfdan Olsen ( 1870-1894) Tog afsked. Boede i Stavangeri 1900. Tidl. Departementsfuldmæktig.
 • Emil Jørgensen konstituert (1895-1898) Entlediget da Fogdembetet I Oktober 1898 ophævedes. Tidl. Departementsfuldmæktig; senere Politimester i Aker.
Autoritetsdata