Farsund

kommune i Agder fylke i Norge

Farsund er en kommune sørvest i Agder fylke. Farsund er en kystkommune med Nordsjøen i sør og i vest, og grenser mot Kvinesdal i nordvest og Lyngdal i sørøst. Kommunen er den tredje sørligste kommunen i Norge. Kommunen har 9 695 innbyggere (2019). Dagens kommune ble etablert i 1965, da bykommunen Farsund ble slått sammen med nabokommunene Lista, Herad og Spind, og den nye kommunen fikk navn etter byen.

Farsund

Våpen

Kart over Farsund

LandNorges flagg Norge
FylkeAgder
Statuskommune
Innbyggernavnfarsunder, farsundsfolk
Grunnlagt1795
Adm. senterFarsund
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

262,56 km²[2]
251,85 km²[1]
10,71 km²[1]
Befolkning9 924 (2023 (SSB 2. kvartal 2023))
Bef.tetthet39,15 innb./km²
Antall husholdninger4 200
Kommunenr.4206
KommuneblomstStrandtorn
NettsideNettside
Politikk
OrdførerIngrid Williamsen (Frp) (2023)
Kart
Farsund
58°04′58″N 6°45′10″Ø

Geografi rediger

 
Farsund kommune består av den tidligere byen Farsund og landkommunene Lista, Herad og Spind.
 
Farsund er en by som er lokalisert etter vannveiene.
 
Farsund
 
Tettsteder i Farsund kommune. Kart etter Statistisk sentralbyrå.
 
Lista fyr

Topografi rediger

Farsund kommune ligger mellom Rosfjorden i øst og Fedafjorden i vest. Mellom disse fjordene ligger et landskap som består av halvøyer, øyer, fjorder og sund. Listalandet danner den vestlige del av kommunen.

Lyngdalsfjorden er sammen med Åptafjorden og sidefjorden Drangsfjorden et sentralt landskapselement. Fjorden munner ut gjennom et trangt, men seilbart sund, og her ligger byen Farsund. Sellegrodsfjorden, Helvikfjorden og Framvaren danner en vannvei nordover fra Farsund. Innerst i Framvaren er det bare et eid, Listeid, som skiller mot Eidsfjorden. Her er det mulig å transportere båter over, og slik kan småbåtfolket unngå seilas på yttersiden av det værharde Listalandet. Dette er virksomhet med historiske røtter som trolig går langt tilbake i tid.

Spindfjorden ligger øst for Farsund, sentralt i gamle Spind kommune. Utenfor denne fjorden er det en stor skjærgård, og Langøy er en av mange vakre øyene. Kommunen har også om lag en mil med sandstrender på Listahalvøya.

Det høyeste punktet i Farsund kommune er Lyfjellet, 487 m høyt.

Geologi rediger

 
Listastrendene er langgrunne og har mange store steiner

Den vestlige delen av Agder tilhører det svekonorvegiske grunnfjellsskjoldet. Den består av to geologiske hovedformasjoner av proterozoiske bergarter som er dannet under de gotiske og senere svekonorvegiske fjellkjedeforldingene, med sterk metamorfose under den sistnevnte.[3] Et underlag av 1450–1600 millioner år gammel skifer, kvartsitt, marmor og amfibolitt med noe hornblendegneis, og ovenpå dette sure overflatestrukturer av både granitt og granodioritt (henholdsvis 1000–1250 millioner år gammelt, og stedvis 1480–1550 millioner år gammelt). De yngste svekonorvegiske dannelsene bevitnes av større formasjoner av granitt. Den kaledonske fjellkjedefoldingen nådde ikke ned hit. Forkastningene går både i sørvest-nordøst retning, og i sør-nord retning.[4]

Kvartærgeologien dreier seg om løsmassene som i hovedsak er avsatt under og etter siste istid. Listalandskapet er et morenelandskap preget av en endemorene avsatt mot slutten av istiden. Lista og Jæren er de eldste endemorenene i landet vårt; de er eldre enn Ra-trinnet.

Naturvern rediger

I Lista er det landskapsvernområder, naturreservater og fuglefredningsområder.

Lista – et av de sørligste punkter i Norge – har spesiell betydning for trekkfuglene. Lista våtmarksystem er et Ramsar-område bestående av i alt ti separate naturreservater. Området omfatter blant annet grunne viker ved kysten, sanddynelandskap, myr- og sumpområder og grunne og næringsrike innsjøer. Området har en spesiell vegetasjon, blant annet i tilknytning til sanddynene ut mot havet. Områdene har siden 1996 hatt status som Ramsar-område. [5]

Samfunn rediger

Tettsteder i Farsund rediger

I Farsund kommune ligger tre tettsteder: Farsund by, Vanse og Vestbygda.

Farsund er kommunesenter og det største tettstedet med 3 472 innbyggere per 1. januar 2023[6]. Stedet ved det farbare sundet vokste fram som en uthavn på 1500- og 1600-tallet. Her søkte utenlandske handelsskip ly, eller de måtte inn og få reparert skader etter seilas i de værharde farvannene omkring Lista og Lindesnes. Etter hvert ble handel, særlig med hummer, en viktig næring. I 1795 fikk Farsund bystatus som ladested.

Vanse er det nest største tettstedet i kommunen med 2 059 innbyggere og var tidligere sentrum i Lista kommune. Vanse var et senter allerede i middelalderen, og den første kirka i vestre Agder, Vanse kirke, ble bygget omkring år 1000. Tettstedet Vanse hadde særlig stor vekst i årene etter andre verdenskrig.

Vestbygda er det vestligste og sørligste tettstedet, med 1 139 innbyggere. Stedet kalles også Borhaug, etter en av gardene i Vestbygda. Kartverket og kommunen bruker konsekvent tettstedsnavnet Vestbygda, mens Statens vegvesen bruker Borhaug på stedsnavnskiltet.

Samferdsel i Farsund rediger

Så lenge sjøen var den viktigste kommunikasjonsåren fra Sørlandet til Vestlandet, lå Farsund sentralt til ved skipsleia langs norskekysten og Lista fyr viste skipene vei rundt det farlige Listalandet. Da transport ble overført til landeveien kom Farsund avsides. Vestlandske hovedvei, i dag Europavei 39, ble lagt gjennom Lyngdal og Kvinesdal, og jernbanen, Sørlandsbanen, fulgte også en indre linje. Farsund ble et mer avsides sted. Sivil luftfart på Lista flyplass oppveide for dette, og da rutetrafikken ble nedlagt i 2002, ble dette kompensert med en omfattende utbygging av veier, etter en samlet plan som kalles Listerpakken.

Fylkesvei 43 er kommunens hovedveiforbindelse til Europavei 39. Fylkesvei 43 går gjennom kommunen fra Lista fyr gjennom Farsund by og videre gjennom Spind til Lyngdal og Europavei 39.

Fylkesvei 465 forbinder Farsund med Europavei 39 i vestlig retning. På denne veien ligger Ravneheitunnelen som er Agders lengste veitunnel med 3340 meter. Tunnelen ble åpnet 2009 og går fra Hanesund til Kjerringdalen i Farsund kommune. Tunnelen avløste den svingete og smale veien over Ravneheia.

Lista flyplass eller Farsund lufthavn, Lista, ble anlagt som en militær flyplass under andre verdenskrig. Fra 1955 til 2002 ble flyplassen benyttet til sivil ruteflyging og taxitrafikk. I dag utvikles flyplassområdet som næringspark.

Næringsliv og media rediger

Farsund kommunes viktigste næring er i dag industri, med store bedrifter som Alcoa Norway (tidligere Elkem Aluminium) og bildelefabrikken Aludyne Norway (tidligere Alcoa). Kommunen er fylkets største jordbrukskommune. I tillegg er turisme en økende næring.

Lister er lokalavisen som kommer ut fire dager i uka. Kommunen er også kjent fra Andreas Viestads sommerserie «Livet på landet» i Dagbladet Magasinet, fra innslag på NRKs Sommeråpent og internasjonalt gjennom TV-serien New Scandinavian Cooking som har hatt fire programmer fra området.

Kultur rediger

 
Scene på Kaperdagene 2016 i Farsund

Hvert år, «last weekend in June», holdes det en stor festival som kalles American Festival i Vanse. Festivalen feirer det amerikanske og forholdet mellom Norge og USA. Festivalen feires den siste helga i juni hvert år. En scene er montert i midten av Brooklyn Square, og det er et mindre tivoli satt opp like ved. Festivalen starter på en torsdag og avsluttes søndag morgen. Lørdag er det en stor utendørs gatedans til levende musikk. Det er også en stor parade tilknyttet festivalen. Festivalen het tidligere Lista-festivalen, men skiftet navn i 2007.

Nordsjøfestivalen er en musikkfestival i Farsund. Den ble etablert i 1999 og retter fokus mot tradisjonsmusikk i landene rundt Nordsjøen, vår egen tradisjonsmusikk og folkedans og tilsvarende uttrykk fra andre land.

De eldre kommunale arkivkildene for Farsund kommune oppbevares i dag hos Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Dette inkluderer blant annet protokoller fra kommunestyre, formannskap, fattigstyre, skolestyre og arkiver med blant annet personopplysninger i form av klientarkiver, skatteprotokoller, men også skoleprotokoller.

Museer rediger

Lista museum er en avdeling av Vest-Agder-museet og har flere visningssteder i kommunen. Ved Vanse kirke er et mindre friluftsmuseum med et gårdstun. Listerskøyta kystkultursenter holder til i et nedlagt båtbyggeri og har ei listerskøyte fra 1906 som hovedattraksjon. Østhassel redningsstasjon, Hervoll mølle, Hetland skolemuseum og Nordberg fort er alle kulturminner som forvaltes og formidles.

Kulturminner rediger

 
Fredet sammenbygd listahus på Penne

Farsund har kulturminner og kulturmiljøer i så stort omfang og med så stort spenn i tid og ulike typer at kommunen kan karakteriseres som en av landets viktigste kulturminne-kommuner. Kommunen har utarbeidet en omfattende kulturminneplan; dette er en temaplan. Pennefeltet er et arkeologisk felt som omfatter hellerisninger med skipsfigurer og fredede Lista-hus. [7]

Vedtaksfredede kulturminner rediger

Nordberg fort på Lista er i dag et fredet kulturminne og forvaltes og formidles av Lista museum. Fortet er et kystartillerianlegg, bygd i 1942 av den tyske okkupasjonsmakt, som del av Festung Norwegen. Fortet er et av få tyske kystfort som er bevart i sin opprinnelige form. I 2009 ble et nytt museumsbygg åpnet på Nordberg fort, med kafé, butikk og utstilling.[8]

Kirker i Farsund rediger

Vest i kommunen, på Lista, ligger Vanse kirke. Dette er en middelalderkirke, og regionens eldste og muligens også fylkets. Lokalt har man ønsket å datere denne kirka på Lista slik at den ble eldre enn Oddernes kirke. Nyere vurderinger av bygningsarkeologer tyder på at den nåværende kirka ble påbegynt på 1200-tallet, mens andre vurderinger tyder rundt 1037.

Øst i kommunen ligger Spind kirke, en korskirke fra 1776, bygd i tre med 500 plasser.

Frelserens kirke er en langkirke fra 1785 som ligger i Farsund by. Den er bygd av stein og har 380 sitteplasser. Kirka ble gjenoppbygd etter bybrannen i 1901.

Herad kirke er kommunens yngste kirke, bygd 1957 som en langkirke i mur etter brann i den forrige kirka. Selve kirkestedet er sannsynligvis fra før reformasjonen.[9]

Kulturlandskapsvern rediger

 
Et utvalgt kulturlandskap i Agder fylke.

Vest-Lista er et utvalgt kulturlandskap i Agder fylke. Dette kulturlandskapet omfatter bl.a. matrikkelgården Jølle.

Kommunens navn og våpen rediger

Navnet Farsund kommer av det farbare sundet, bynavnet på kommunesenteret av samme navn.

Dagens kommunenavn ble gitt av Kongen i statsråd. Etter sammenslåingen av Lista, Herad, Spind og Farsund i 1965 krevde det nyvalgte kommunestyret med stort flertall at den nye bykommunen skulle hete Lista. De gikk derfor til rettssak mot staten, men tapte.[10]

Farsund kommunes kommunevåpen viser fire lindetrær. Trærne representerer Lund-familien som grunnla Farsund by. De fire lindetrærne har nå blitt et symbol for de fire tidligere kommunene Farsund, Herad, Lista og Spind.

Farsund har også kallenavnet «båtbyen».

Tusenårssted rediger

Kommunens tusenårssted er Farsund torv med paviljongen. Paviljongen ble gitt som en gave fra Farsund byforening til Farsund kommune. På torvet arrangeres blant annet det årlige Kaperspillet, båt- og matmesse, sommerdans og ligende arrangementer.

I Farsund var det en privat tusenårskomité som i samarbeid med Farsund hagelag og Bondekvinnelaget, plantet tusenårstrær i Farsund på følgende steder:

I tillegg ble det plantet trær ved alle grunnskolene i kommunen.


Politikk rediger

Se også utfyllende artikkel: Kommunestyrevalg i Farsund.

Kommunestyrevalget 2023 rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Fremskrittspartiet 33,6 +11,9 1 723 +658 10 +4 3
Arbeiderpartiet 17,2 −9,7 881 −436 5 −3 1
Kristelig Folkeparti 15,3 –0,6 782 +5 4 −1 1
Høyre 12,8 –1,7 655 −57 4 1
Senterpartiet 7,4 −1,4 380 −50 2 −1
Sosialistisk Venstreparti 5,3 +0,6 270 +39 2 +1 1
Industri- og Næringspartiet 5,0 +5,0 257 +257 1 +1
Venstre 2,5 –0,9 129 −40 1
Miljøpartiet De Grønne 1,0 +1,0 49 +49
Andre –4,1 −202 −1
Valgdeltakelse/Total 67,6 % 5 172 29 7
Ordfører: Ingrid Merethe Williamsen (Frp) Varaordfører: Pål Erik Hals (H)
Merknader: Kilde: [11][12]

Kjente personer fra Farsund rediger

Dialekt rediger

Referanser rediger

 1. ^ a b «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
 2. ^ «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
 3. ^ Ivar B. Ramberg et al, Landet blir til - Norges geologi, Norsk geologisk forening 2006 (2007), side 71.
 4. ^ Berggrunnskart over Norge, NGU 2006. (kart Arkivert 18. januar 2015 hos Wayback Machine.)
 5. ^ «Verneområder i Farsund.». Arkivert fra originalen 8. november 2021. Besøkt 8. november 2021. 
 6. ^ «Tettsteders befolkning og areal». Statistisk sentralbyrå. 12. desember 2023. Besøkt 12. desember 2023. 
 7. ^ Kulturminneplan Farsund kommune.
 8. ^ Verdiskapningsprosjektet Festung Lista
 9. ^ Rudjord, Kåre; Høyland, Arnfinn (1977). Herad. 
 10. ^ Vere, Njål (1993). Listamålet. 1. Eige forlag. s. 23. 
 11. ^ valgresultat.no
 12. ^ «Konstituerende kommunestyremøte (19.10.2023)». Farsund kommune. 

Eksterne lenker rediger