Kvartsitt[1] (engelsk: Quartzite)[2] er en omdannet, hard metamorf bergart som opprinnelig har vært sandstein[3] som består av over 90 % kvarts. Sandstein konverteres til kvartsitt gjennom påvirkning av temperatur og trykk, vanligvis relatert til tektonisk kompresjon i forbindelse med fjellkjedefolding. Bergarten forvitrer langsomt i naturen.

Kvartsitt
Kvartsitt som byggemateriale. Jernbaneundergang i Kyrkslätt i Finland

Ren kvartsitt er vanligvis hvit til grå, men kvartsitter kan ofte opptre i ulike sjatteringer av rosa og rødt på grunn av varierende innhold av jernoksid (Fe2O3). Andre farger (gul og oransje) kan opptre på grunn av forurensninger fra andre mineraler.

Helserisko rediger

Kvartsitt brukes i ildfaste materialer og tidligere som veidekkemateriale før arbeidsmiljøforskriften ble skjerpet. Støv som inneholder kvartspartikler er en helsefare på mange arbeidsplasser, for eksempel der kvartsholdig stein utvinnes, knuses eller sages eller hvor annet kvartsholdig materiale håndteres slik at det oppstår støv. Den største gruppen som er utsatt for steinstøv av kvarts er bygningsarbeidere. De minste partiklene i kvartsstøvet kan trenge rett inn i alveolene med innåndingsluften og samle seg der.[4][5]

Referanser rediger

  1. ^ «kvartsitt», NAOB
  2. ^ «quartzite (n.)», Online Etymology Dictionary
  3. ^ Sabel, L. & Haverstock M. (oktober/november/desember 2005): «QUARTZITE: Versatile, Durable & Resilient», Building Stone Magazine
  4. ^ «Eksponering for kvarts øker risikoen for kols og redusert lungefunksjon», Statens Arbeidsmiljøinstitutt 12. april 2021
  5. ^ Låg, Marit; Refsnes, Magne; Øvrevik, Johan (mai 2019): Vurdering av mulig helserisiko forbundet med svevestøvnivåer i Narvik (PDF), Folkehelseinstituttet (FHI)

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

(en) Quartzite – kategori av bilder, video eller lyd på Commons