Biotopvern

(Omdirigert fra Fuglefredningsområde)

Biotopvern (også kjent som dyre-/fugle-/plantefredningsområde) er et områdevern (i Norge i henhold til lov om naturvern av 19. juni 1970, men internasjonalt kan dette variere).

Internasjonalt kan biotopvern også benevnes som viltreservat og fuglereservat med mer, selv om disse reservatformene oftere er å forstå på linje med et naturreservat.

Hensikten med biotopvern er å sikre områder som har vesentlig betydning for planter eller dyr som blir fredet i medhold av samme bestemmelser som artsfredning. Dette skjer gjennom å forby utbygging, anlegg, forurensninger og andre inngrep for å bevare livsmiljøt i fredningsområdet. Biotopvernet som har et arts-formål skiller seg normalt fra generelt artsvern ved at biotopvernet sikter inn mot biotopene i et helt avgrenset, geografisk område.

Biotopvern i NorgeRediger

DyrefredningsområdeRediger

FuglefredningsområdeRediger

PlantefredningsområdeRediger

Se ogsåRediger