Artsvern eller artsfredning betegner vern mot direkte uttak av en art, det være seg dyr (såkalt dyrefredning) eller planter (såkalt plantefredning). Artsfredning er et virkemiddel som kan settes inn av nasjonale og/eller internasjonale myndigheter for å sikre framtiden for lokalt eller internasjonalt trua arter, for å bevare det biologiske mangfoldet, eller for å følge opp internasjonale forpliktelser.

Brunbjørn, totalfredet i Norge

Et eksempel på internasjonal artsfredning er hvalfangstkonvensjonen av 1946. Et eksempel på nasjonal artsfredning er totalfredningen av brunbjørn (Ursus arctos) i Norge i 1973.

For at artsfredning skal være effektiv må det finnes hensiktsmessige kontrollmekanismer og sanksjonsmuligheter.

Se også

rediger
Autoritetsdata