Hi

tilholdssted for ville pattedyr

Et hi (fra norrønt híð, híði) er et tilholdssted for ville pattedyr. Hiet befinner seg ofte i en naturlig hule eller i et hull som dyret har gravd selv eller overtatt etter et annet dyr.

Inngang til hi gravd ut i morenesand et sted i Narvikfjella.

Hiet fungerer som base, særlig i forbindelse med fødsel og oppfostring av unger. Noen dyr benytter også hiet som oppholdssted under vinterdvale.

Eksempler på dyr som går i hi er bjørn, gaupe, grevling, rødrev og ulv.

Enkelte fabeldyr er også kjent for å holde hi; drager har tradisjonelt et dragehi fullt av skatter.

Se også rediger