Nedenes kongsgård

gård i Arendal kommune

Nedenes kongsgård er en gård i Arendal kommune, før 1992 Øyestad kommune. Den er første gang omtalt som kongsgård i skriftlige kilder 1375.[1] Fogden Erik Munk er den mest kjente lensherren som bodde på kongsgården. Palle Rosenkrantz bodde der i 1635, da han fikk kongelig ordre om å flytte til det som skulle bli Kristiansand.[2] Senere på 1600-tallet ble gården solgt til Tørres Christensen Nedenes' far, som tok i bruk sitt fødested som familienavn.[3] I 1701 var den sorenskrivergård. I 1724 ble den frasolgt kronen.

ReferanserRediger

  1. ^ Kjetil Thorbjørn Frogner (1990). «Fjære : som engang var». Fjære historielag. s. 202. 
  2. ^ R. M. Rudolfsen (1991). «Flekkerøya i eldre og nyere tid : naturforhold, historie samt slektsregistre med personalhistorie». Flekkerøy historielag. s. 13. 
  3. ^ Alv Kristiansen (1977). «Agder». Gyldendal. s. 453.