Øvre Telemarken fogderi

(Omdirigert fra «Øvre Telemarkens fogderi»)

Øvre Telemark fogderi (Øvre Tellemarkens Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Bratsberg amt opprettet ved kgl. res. 2.12.1745 ved delingen av Telemarken fogderi. Fogderiet omfattet de indre delene av senere Telemark fylke, som sammen med Nedre Telemarken fogderi og Bamble fogderi utgjorde Bratsberg amt. Fogderiet tilhørte Christiansand stift, mens de to andre lå under Akershus stiftamt. Øvre Telemark fogderi ble nedlagt i 1898 i forbindelse med avviklingen av fogderiene i Bratsberg amt.

Øvre Telemarken fogderi fra kart 1785.

Matrikkelen 1838 rediger

Herredsinndeling mot slutten av 1800-tallet rediger

Autoritetsdata