Hylestad

tidligere kommune i Norge

Hylestad er en tidligere kommune i Setesdal i Aust-Agder fylke. Opprinnelig (fra 1837) var Hylestad del av Valle formannskapsdistrikt.

Hylestad kirke
Foto:Helge Haugland

Hylestad ble skilt ut fra Valle som egen kommune 1. juli 1915. Hylestad hadde da 658 innbyggere.

1. januar 1962 ble Hylestad og Valle kommuner slått sammen til dagens Valle kommune. Ved sammenslåingen hadde Hylestad 662 innbyggere.

Hylestad var også et sogn i Valle prestegjeld i Otredal prosti i Agder og Telemark bispedømme. I dag er sognet slått sammen med Valle sogn. Hylestad kirke ble bygd i 1838 samtidig som gamlekirka ble revet. Kirka er nevnt i dokumenter fra 1327. Hylestadportalene fra gamlekirka har motiv fra sagnet om Sigurd Fåvnesbane og kopier av disse finnes i våpenhuset i dagens kirke. Utsnitt fra portalene har vært brukt som motiv på norske 50 kronesedler.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger