Biri

sted i Innlandet

Biri er et sogn og et tettsted i Gjøvik i Innlandet. Tettstedet har 1 653[1] innbyggere per 1. januar 2023, og ligger ved Mjøsbrua på vestsiden av Mjøsa, midt mellom Lillehammer og Gjøvik. Siden kommunesammenslåingen i 1964 har Biri vært en del av Gjøvik kommune. Stedet er tradisjonelt ei jordbruks- og skogbruksbygd, men mange av innbyggerne arbeider i de nærliggende Mjøsbyene, noe som lett lar seg gjøre med stedets sentrale plassering. I Biri ligger også Redalen og Fra 1910 til 1964 var navnet på kommunen Biri.

Biri
LandNorges flagg Norge
FylkeInnlandet
KommuneGjøvik
Postnummer2836 Biri
Areal2,07 km²
Befolkning1 653[a] (2023)
Bef.tetthet772,59 innb./km²
Preposisjon Biri
Kart
Biri
60°57′01″N 10°37′12″Ø

Geografi

rediger

Bygda består av flere «dalstrøk». De ulike bygdene i Biri kalles, i tillegg til selve sentrum, Biri Øverbygd, Udahlsroa, Austadroa, og Klomsteinroa. Det finnes flere gamle seter-områder her, blant annet Dempa, Biri-sætra, Grindlia, og flere små og store ansamlinger av små seter-lykkjer.

Elva Vismunda har vært en sentral livsnerve. Vismunda går fra Storlondammen på Vingromsåsen og ned til Mjøsa. Vismunda brukes til å bade i for de som bor nær, men det er også en del fisking og isbading.

Geologi

rediger

På Biri finnes sedimentære bergarter som tilhører Biriformasjonen i Hedmarkgruppen fra Sparagmittområdet i Sør-Norge. Sedimentene ble avsatt fra neoproterozoikum til tidlig kambriumtiden (750 542 mill. år siden). Biriformasjonen består av en 50 til 200 meter tykk lagpakke av leirskifer og kalkstein.[2]

Næringsliv

rediger

Skiprodusenten Madshus ble opprinnelig grunnlagt i gamle Vardal kommune av Martin Madshus,men holder i 2012 til på Biri.

Andre kjente bedrifter er Moelven Mjøsbruket, Biri Tapet, Biri Buss, Honne kurs- og konferansesenter[3], Skogbrukets Kursinstitutt[4] og Biri Planteskole. Store deler av Biri planteskole brant ned til grunnen 23. april 2008.[5]

I 2011 vedtok A-pressen (Amedia) å etablere et nytt avistrykkeri på Biri. Trykkeriet kom i gang ved årsskiftet 2012/2013 og trykker blant annet avisene Oppland Arbeiderblad, Gudbrandsdølen Dagningen, Østlendingen, Hamar Dagblad, Dølen (Vinstra), Avisa Valdres og Ringerikes Blad.

På Sigstadplassen næringsområde rett sør for Biri sentrum ligger flere bedrifter. Blant disse var Nordic Isoelementer,[6] som utviklet, produserte og solgte grunnmursystem, ringmurssystemer og ribbedekke som sine hovedprodukter. Nordic Isoelementer ble i 2017 kjøpt opp av konsernet Vartdal Plast.[7]

Enkelte nyheter fra Biri-bygda legges med jevne mellomrom ut på nettstedet Biri.no, som per 2021 driftes av Biri Lions Club.[8]

Kultur og idrett

rediger

Kirkebygninger og kirkebøker

rediger
 
Biri Travbane.

Biri kirke er en korskirke fra 1777 i Gjøvik kommune. Byggverket er i tømmer og har 450 plasser. Korskirken ble reist etter at den opprinnelige kirken brant ned. 13. september 1890 var det en ny storbrann, denne gang i Biri prestegård. I brannen i 1890 ble kirkebøkene for Snertingdal for 1789–1814 og 1854–1877 totalt ødelagt.

I april 2007 ble det avdekket store råteskader i kirken, noe som førte til en omfattende rehabilitering til om lag to millioner kroner.[9] I den gamle stavkirken på Biri var Biri-madonnaen plassert, og Biri kirke og menighetsrådet fikk i 2013 laget en kopi av trefiguren i eiketre. I november 2017 ble det tatt initiativ til innsamling av et nytt kirkeorgel i Biri kirke som skal stå ferdig når kirken markerer sin 250-årsdag i 2027.

Travbane

rediger

På Biri ligger Biri Travbane.

Idrett

rediger

Biri Idrettslag er blant de største idrettslagene i Gjøvik kommune med rundt 900 medlemmer. Idrettslaget har fotballgruppe, skigruppe, sykkelgruppe, håndballgruppe, basketballklubb og allidrett. I tillegg til idrettsparken har også idrettslaget retten til å bruke småbruket Myrvang som har flere gressbaner, basketballbane og håndballbane som brukes av de minste. Den siste store investeringen som idrettslaget har foretatt er den nye kunstgressbanen, med en kostnad på vel 6,3 millioner kroner. En meget stor dugnadsinnsats, både innsatsmessig og pengemessig, førte til at banen kunne tas i bruk i juli 2008. Den offisielle åpningen skjedde 23. august 2008.

Øvrig frivillig virksomhet

rediger

Blant øvrige foreninger og interesseorganisasjoner som er svært aktive i bygda er Biri bygdekvinnelag[10], Biri sanitetsforening, Lions Club Biri, Biri-Treffen (som er en underavdeling av Gjøvik historielag) og ulike misjonsorganisasjoner.

Folketall

rediger

De første manntallene ble samlet inn på 1660-tallet, og da telte Biri og Snertingdal ca. 930 personer over 12 år. Folketallet vokste etter dette jevnt og trutt. Folketellingen for 1801 – som omfatter Biri og Snertingdalen– viser at det bor 2619 personer i de to bygdene, og folketellingen for 1865 – som omfatter Biri og Snertingdalen – angir at det da bodde 5465 personer her. I 1900-tellingen ble det registrert 4990 personer på 792 forskjellige gårder. (Kilde: Digitalarkivet)

Historie

rediger

Yngre steinalder, ca. 4000 år f. Kr.

rediger

I 1923 ble det funnet en nakkebøyd øks av grønnspettet porfyr på gården Heggset i Biri Øverbygd. Dette er det eldste funnet som er gjort på Biri.

Bronsealderen

rediger

Røyser som trolig stammer fra bronsealderen er avdekket ved gårdene Enge og Bjørke i Redalen.

Eldre jernalder

rediger

Ei grav er påvist ved garden Hov i Biri, og er datert til sen romertid. Inne i graven ble det funnet en bronsespenne, tre pilespisser av jern, et kvartsbryne samt en kniv.

Vikingtiden

rediger

Det er gjort 17 funn fra denne tiden i Biri, og dette skyldes endringer i gravskikkene. Funnene er gjort på gardene Beinerud, Dal, Østre Hegge, Hjelmstad, Hov, Skumsrud, Kluke, Lier, Sem, Skulhus, Svennes og Ødegården.

1300-tallet

rediger

Etter svartedauden ble minst 22 garder i Biri liggende øde, og ifølge matrikkelen fra 1669 ble ytterligere 12 garder liggende ubrukt i lengre eller kortere tid.

1600-tallet

rediger

Sju soldater fra Biri mistet livet i forsvaret av Halden i 1660. De var medlemmer av Totenske kompani, som var en del av Det Oplandske Regiment.

1700- og 1800-tallet

rediger

Elva Vismunda sørget for tilførsel av tømmer til ulike virksomheter. I forbindelse med driften av Biri Glassverk ga tømmerfløtingen arbeid til mange personer i Biri. Biri Glassverk laget glass, vinduer og flasker, og «Verket» var tidligere en del av gården Svennes. Produksjonen kom i gang i 1764 etter at det ble opprettet av Det kongelige oktroajerede Norske Kompagni i 1761. Driften gikk konkurs i 1843, men gjenoppstod i 1855. I 1880-årene var det definitivt slutt. På slutten hadde man samme eiere av Biri glassverk som Hadeland glassverk og Hurdal glassverk. Birid Glasværk, Biri Glasfabrique og Biri Glasværk er blant navnene som har blitt brukt i virksomheten.

Biri Dampsag (også kjent som Diseth Sag og Teglverk) ble grunnlagt i 1813.

Biri og Snertingdal brannkasse ble etablert i 1842.

I 1857 ble det etablert en egen bank for bygda, Biri Sparebank.

Biri Meieris Interessentskap ble etablert 19. mai 1876.

Biri Landmandslag, som skulle arbeide til fremme for jordbruksnæringen, ble stiftet i 1885.

9. november 1860 ble Even Gloppenstuen henrettet på Biri for å ha myrdet sin kone, Gunhild Gloppenstuen. Samson Isberg var bøddel, også kalt skarpretter. Den vanligste henrettelsesmetoden på den tiden var halshugging med øks. Even Gloppenstuen var en av 44 mennesker som ble henrettet i Norge etter den vanlige straffeloven.

1900-tallet

rediger

Fellesfløytingen i elva Vismunda kom i gang i 1908.

Biri Bilselskap ble etablert i 1919.

22. april 1940 ble sju personer drept i forbindelse med tyskernes invasjon av Norge. Poståpneren på Biri, den 66 år gamle Jens Hemmingsen, ble drept da han flyktet fra tyskerne som kom til postkontoret.[11] Den norske soldaten Johannes Ellefsen (32) fra Enebakk og de britiske soldatene Henry Brown (21), Davey Haydn (23), Samuel Arthur Kendrick (22), visekorporal Albert Taylor (21) og korporal Henry Arthur Maslin (42) ble alle drept da lastebilen de satt på ble truffet av en tysk granat.

I 1951 til 1954 ble det gitt ut tre bind av Biri-Snertingdal bygdebok. Det første bindet forteller om bygdenes eldre historie, blant annet gardsnavn, oldfunn, eldre historie, jordbruk, skogbruk, industri, håndverkere og så videre. Det andre bindet inneholder informasjon om kirkene, skolene, om ulike lensmenn, de to kommunene, om utvandring og andre folkeminner. Det tredje og siste bindet er ei ættebok. Bøkene ble gitt ut av en komité som var ledet av T. Laudal.

Biri kommune ble i 1964 slått sammen med Vardal og Snertingdal kommuner samt Gjøvik by.

Mjøsbrua og Biri Travbane ble åpnet i 1985.

2000-tallet

rediger

Biri postkontor ble lagt ned i 2001.

Lensmenn

rediger

Bygda har opp gjennom årene hatt en rekke lensmenn. Denne listen er hentet fra Biri og Snertingdal bygdebok:

 • 1638–1655 Lauritz Melby
 • 1658–1660 Lars Hov
 • 1660–1678 Arne Ollufsen Sew
 • 1678–1695 Peder Lauritzen Bratberg (sønn til Lauritz Melby)
 • 1695–1725 Nils Pedersen Melby
 • 1725–1773 Lars Nilsen Melby
 • 1773–1786 Jørgen Jørgensen Honne
 • 1786–1807 Anders Lysgaard
 • 1808–1856 Iver Bøe
 • 1857–1872 Simen Gundersen Fougner
 • 1872–1880 Hans Christiansen Dahl
 • 1883–1916 Arne Hansen Jørstad
 • 1916–1951 Karl Kristiansen Viken (ble fjernet fra stillingen under 2. verdenskrig)
 • 1951–? Knut Rogne

Skoler

rediger

I Biri er det i dag[når?] to skoler, Skrinnhagen skole og Biri ungdomsskole. Innenfor grensene av den gamle Biri kommune ligger også Biristrand skole og Redalen skole.

Skrinnhagen skole ble etablert som fastskole for Biri 22. april 1839 under navnet «Biri Præstegjelds Fastskole». Åtte barn mellom sju og 17 år var de første elevene ved skolen. Skolen ble dannet etter at sokneprest Fangen, i egenskap av å være formann i skolekommisjonen, sendte brev til departementet og foreslo at plassen Skrinnhagen skulle deles fra prestegarden til tomt for Biris faste skole. Den første skoleholder på Biri het Johannes Guldbrandsen.

Biri ungdomsskole ble etablert i 1974, og hadde i 2012 om lag 130 elever.

Det har imidlertid vært flere skoler i Biri og omegn. Klundby og Kringsrud skoler lå under én krets, Syversveen krets, fram til 1877 da Kringsrud ble kjøpt som skolehus for kretsen Kringsrud. Klundby ble da utskilt som egen krets. De to skolene hadde fram til 1913 felles lærere og lærerinner.

Øverbygden, eller Øverbygda skole, ble etablert rundt 1860. Fram til da var det omgangsskole i Øverbygda, og den gamle Hoffsfjerdingen skolekrets hadde fire roder. I 1895 ble fastskolen etablert med Bernt Nesje og Petra Roterud som de første lærerne for elevene. Johanne Engen ble lærerinne samme år, og ble ved skolen helt fram til 1927.

Politiske valg

rediger

Kommunevalget 2011

rediger

Ved kommunevalget i 2011, stemte biringene slik:

Parti Biri Biristrand Redalen
Arbeiderpartiet 521 stemmer 95 stemmer 167 stemmer
Senterpartiet 199 stemmer 71 stemmer 58 stemmer
Høyre 155 stemmer 37 stemmer 49 stemmer
Kristelig Folkeparti 52 stemmer 4 stemmer 16 stemmer
Venstre 63 stemmer 17 stemmer 16 stemmer
Sosialistisk Venstreparti 22 stemmer 10 stemmer 5 stemmer
Fremskrittspartiet 52 stemmer 22 stemmer 23 stemmer
Rødt 14 stemmer 4 stemmer 3 stemmer
Pensjonistpartiet 20 stemmer 3 stemmer 20 stemmer
Miljøpartiet De Grønne 7 stemmer 1 stemme 1 stemme

Stortingsvalget 2013

rediger

Ved stortingsvalget i 2013, stemte biringene slik:

Parti Biri Biristrand Redalen
Arbeiderpartiet 668 stemmer 119 stemmer 211 stemmer
Senterpartiet 181 stemmer 57 stemmer 69 stemmer
Høyre 204 stemmer 55 stemmer 64 stemmer
Kristelig Folkeparti 52 stemmer 14 stemmer 19 stemmer
Venstre 56 stemmer 12 stemmer 6 stemmer
Sosialistisk Venstreparti 22 stemmer 5 stemmer 4 stemmer
Fremskrittspartiet 141 stemmer 35 stemmer 55 stemmer
Rødt 4 stemmer 7 stemmer 0 stemmer
Pensjonistpartiet 13 stemmer 1 stemmer 4 stemmer
Miljøpartiet De Grønne 15 stemmer 5 stemmer 5 stemmer

Kommunevalget 2019

rediger

Ved kommunevalget i 2019, stemte biringene slik (stemmekretsene Biri, Biristrand og Redalen var slått sammen til en stemmekrets):

Parti Biri
Arbeiderpartiet 434 stemmer 26,5 pst.
Senterpartiet 808 stemmer 49,3 pst.
Høyre 144 stemmer 8,8 pst.
Kristelig Folkeparti 34 stemmer 2,1 pst.
Venstre 21 stemmer 1,3 pst.
Sosialistisk Venstreparti 43 stemmer 2,6 pst.
Fremskrittspartiet 55 stemmer 3,4 pst.
Rødt 53 stemmer 3,2 pst.
Liberalistene 2 stemmer 0,1 pst.
Miljøpartiet De Grønne 24 stemmer 1,5 pst.

Kjente biringer

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ «Tettsteders befolkning og areal». Statistisk sentralbyrå. 12. desember 2023. Besøkt 12. desember 2023. 
 2. ^ Johan Petter Nystuen: Urtidskontinentet brytes opp. I: I. Ramberg, I. Bryhni og A. Nøttvedt (red.): Landet blir til. Norges geologi. Norsk Geologisk Forening. 2006.
 3. ^ «Honne Hotell og konferansesenter - Kurs, konferanse, overnatting, catering». Honne Hotell og Konferansesenter. Besøkt 9. juni 2021. 
 4. ^ «Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)». www.skogkurs.no. Besøkt 9. juni 2021. 
 5. ^ «Storbrann ved Biri Planteskole». Oppland Arbeiderblad (norsk). 24. april 2008. Besøkt 9. juni 2021. «Driftsbygningen ved Biri Planteskole står i full fyr.» 
 6. ^ «Produkter bygg - Vartdal Plast». vartdalplast.no (engelsk). Arkivert fra originalen 9. juni 2021. Besøkt 9. juni 2021. 
 7. ^ «Historie - Vartdal Plast». vartdalplast.no (engelsk). Besøkt 9. juni 2021. «I 2017 kjøpte Vartdal Plast majoriteten i Nordic Isoelementer AS på Biri. Med dette oppkjøpet styrka Vartdal Plast posisjonen som totalleverandør av produkt til norsk byggenæring. Vidare kjøpte Vartdal Plast resterande aksjar i 2019. Fabrikken på Biri er viktig for satsinga på meir komplette veggløysingar og den gir Vartdal Plast ei god plassering i forhold til marknaden på austlandet.» 
 8. ^ «Biri.no». sites.google.com. Arkivert fra originalen 19. juni 2021. Besøkt 9. juni 2021. «Lions Club Biri har hatt ansvaret for biri.no i noen år, og vi må av tekniske årsaker nå fornye siden. Dette gir helt sikkert endringer i forhold til dagens utseende.» 
 9. ^ «Millionskader på Biri kirke». Oppland Arbeiderblad (norsk). 17. april 2007. Besøkt 9. juni 2021. «Biri kirke har et stort behov for oppussing etter at det er avdekket råteskader, vannskader og andre forhold som vil koste to millioner kroner å utbedre. | Gjøvik kirkelige fellesråd har i lang tid vært bekymret for Biri kirkes tilstand. De dårlige forholdene ble påpekt for første gang for snart 20 år siden. Noe flikking har det vært, men nå viser det seg at behovet er omfattende.» 
 10. ^ «Biri Bygdekvinnelag». Bygdekvinnelaget. 10. mai 2016. Besøkt 9. juni 2021. 
 11. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 5. mars 2016. Besøkt 22. april 2015.