Sogn fogderi

Sogn fogderi var et fogderi i Bergenhus hovedlen (fra 1669 Bergen stiftamt, fra 1681 Bergenhus amt, fra 1763 Nordre Bergenhus amt, fra 1919 Sogn og Fjordane fylke). Sogn fogderi dekket i hovedtrekk middelalderens Sygnafylke under Gulatingsloven, (inndelt i halvfylkene ytre og indre sogn), som tilsvarer regionen Sogn i dag.

Fogderiet ble opprettet i 1530. Hundre år senere, i 1630, ble det delt opp i to fogderier, ett for Ytre Sogn og ett for Indre Sogn[1],.[2] Grensen mellom ytre og indre sogn fogderier gikk mellom Hermansverk og Slinde på nordsiden av Sognefjorden og mellom Aurland og Lærdal på sørsiden. Midt på 1700-tallet var disse slått sammen igjen til Ytre og Indre Sogn fogderi (Yttre og Indre Sogns Fogderie)[3], senere bare kalt Sogn fogderi.[4]

HerrederRediger

Ytre Sogn fogderi

Indre Sogn fogderi

Se ogsåRediger

ReferanserRediger