Toten fogderi

tidligere administrativ enhet

Toten og Hadeland fogderi (Totens og Hadelands Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Oplandenes amt fra 1764 da embedet ble skilt ut fra Hadeland, Toten og Valdres fogderi, og inngikk fra 1781 i Kristians amt. I 1815 ble Hadeland og Land overført til Valdres, Land og Hadeland fogderi, mens Fåberg og Gausdal ble overført fra Gudbrandsdalen fogderi, og embedet ble benevnt Toten og det sydlige Gudbrandsdal fogderi. I 1860 ble Fåberg og Gausdal overført til det nyopprettede Søndre Gudbrandsdalen fogderi og det resterende embedet fikk endelig navnet Toten fogderi.

Fogderiene i Kristians amt ble avviklet i 1909.

Geistlig inndeling i 1785 Rediger

Totens og Hadelands Fogderi:

Herredsinndeling mot slutten av 1800-tallet Rediger

Toten fogderi:

Fogder Rediger

Fogder i Hadeland, Toten og Valdres fogderi 1764-1909
Fogd Tiltrådt Sluttet
Andreas Hauritz 24. september 1764 6. desember 1779
Thomas Olrog 6. desember 1779 7. oktober 1789
Jacob Skovgaard 7. oktober 1789 5. januar 1791
Christian Ludvik Spärck 5. januar 1791 31. desember 1800
Børge Johan Schulz 31. desember 1800 1826
Jens Mørk Friis 1826 1860
Hans Sverre Sommerfeldt 1860 1897
Alfred Hagbarth Nærup 1897 1903
Lauritz Lossius Dahl 1903 1909