Verne klosterlen

Verne klosterlen (Værnø Closters Lehn) var en forlening (len) under Værne Kloster, beliggende i dagens Østfold fra middelalderen til midten av 1600-tallet.

Ved lensavviklingen i 1670-årene inngikk det meste av Verne klosterlen i Moss, Onsø, Tune og Vembe fogderi, unntatt Skjeberg som inngikk i Rakkestad, Heggem og Frøland fogderi, begge i Smaalenenes amt.

Geistlig inndeling i 1664Rediger