Valdres fogderi

tidligere administrativ enhet

Valdres fogderi (Valders Fogderie) var en administrativ enhet (fogderi) i Oplandenes amt opprettet i 1764 ved delingen av Hadeland, Toten og Valdres fogderi og inngikk fra 1781 i Christians amt da dette ble eget amt. I 1815 ble Valdres fogderi slått sammen med Hadeland fogderi og Land overført fra Toten fogderi til Valdres, Land og Hadeland fogderi. I 1856 ble embedet igjen delt i Hadeland og Land fogderi og Valdres fogderi.

Fogderiene i Kristians amt ble avviklet i 1909.

Geistlig inndeling i 1785 Rediger

Valders fogderi:

Herredsinndeling mot slutten av 1800-tallet Rediger

Valdres fogderi: