Land prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Hadeland og Land prosti i Hamar bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Land kommune i Oppland fylke, og hovedkirken var Fluberg kirke.

Fluberg kirke

Ved kgl.res. av 25. januar 1866 ble det vidløftige Land prestegjeld delt i Nordre og Søndre Land prestegjeld, gjeldende fra 1. mai 1866.[1]

Historikk rediger

Land sókn[2] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[3] Det vidstrakte Land prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.

I Povel Huitfeldts Stiftsbok fra 1574-77 omtales følgende kirker i Lannd Sogenn:

Land prestegjeld dannet grunnlaget for Land formannskapsdistrikt opprettet i 1837,[4] hvilket ble delt i Nordre og Søndre Land kommuner med virkning fra 1847.

Referanser rediger

  1. ^ Prestegjeld og sogn i Oppland, arkivverket.no
  2. ^ Rygh, O. (Oluf) (1902). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 186. 
  3. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 48. 
  4. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612.