Slidre prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Valdres prosti i Hamar bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Slidre kommune i Oppland fylke, og hovedkirken var Slidredomen.

Slidredomen

Historikk rediger

Sliðrar sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Slidre prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Prestegjeldet er i 1620 omtalt i Graagaas som Slirre Præstegjeld under Walders Prouistij. Prestegjeldet ble overført til Christiania stift i 1631.

Slidre prestegjeld dannet grunnlaget for Slidre formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[4]

Ved kgl.res. av 16. oktober 1848, gjeldende fra samme dato, ble prestegjeldet delt i Østre Slidre og Vestre Slidre prestegjeld.[5]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1902). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 285. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 50. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  5. ^ Prestegjeld og sogn i Oppland, arkivverket.no