Aurdal prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Valdres prosti i Hamar bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Søndre og Nordre Aurdal kommuner i Oppland fylke, og hovedkirken var Aurdal kirke.

Aurdal kirke

Historikk rediger

Aurardalr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Aurdal prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden, og besto fra denne tiden av hovedsognet Aurdal med Ulnes, Svenes, Skrautvål, Reinli, Bruflat og Hedalen annekssogn.

Prestegjeldet er i 1620 omtalt i Graagaas som Aurdalls Præstegjeld under Walders Prouistij. Overført til Christiania stift 1631.

Det vidløftige soknekallet Aurdal var ett prestegjeld inntil 1805, da ble ved kgl. res. av 29. november 1805 og virkning fra samme dag, ble prestegjeldet delt i Søndre og Nordre Aurdal prestegjeld[3]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1902). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 49. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 42. 
  3. ^ Prestegjeld og sogn i Oppland, arkivverket.no