Nord-Aurdal prestegjeld

Nord-Aurdal prestegjeld, inntil 1917 benevnt Nordre Aurdal prestegjeld, var et prestegjeld tilhørende Valdres prosti i Hamar bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Nordre Aurdal kommune i Oppland fylke, og hovedkirken var Aurdal kirke.

Aurdal kirke

Nord-Aurdal prestegjeld og dets sogn er nå en del av Nord-Aurdal kirkelige fellesråd underlagt Valdres prosti.

Historikk rediger

Lundr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2]

Aurdal prestegjeld ble ved reskript 29.11.1805 og virkning fra samme dag, delt i Nordre og Søndre Aurdal prestegjeld. Nordre Aurdal prestegjeld skulle da bestå av Aurdal hovedsogn, samt Ulnes, Svenes og Skrautvål annekssogn.

Nordre Ourdahl prestegjeld dannet grunnlaget for Nordre Ourdahl formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[3]

I 1864 ble Nord-Etnedal (Thons sogn) utskilt fra Skrautvål som eget sogn.[4]

Ved kgl. res. 21.12.1893 med virkning fra 1.1. 1894 ble Bruflat sogn i Sør-Aurdal prestegjeld og Nord-Etnedal sogn i Nord-Aurdal prestegjeld slått sammen til det nyopprettede Etnedal prestegjeld.

Ved kgl. res. 3. november 1917 ble navnet endret fra Nordre Aurdal til Nord-Aurdal prestegjeld.

Ved avviklingen bestod Nord-Aurdal prestegjeld av menighetene i Aurdal, Skrautvål, Svenes, Ulnes, Tisleidalen og Tingnes.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[6]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[7]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1902). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 270. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 50. 
  3. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  4. ^ Hvattum, Harald (1993). Etnedal kommune 1894-1994. Kommunen. s. 14. ISBN 8299200954. 
  5. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. 
  6. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  7. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.