For den islandske lovboken «Grågåsen», se Grágás

Graagaas, på moderne skrivemåte Grågås, er en jordebok over Stavanger stift ført i pennen av biskop Scavenius i 1620 eller 1624.

Stavanger Capitels Jordebog... Graa-Gaas, forfatted udi Biscop Scauboe, v: Laurentii Scaven... for over 100 aar... ohngefær Aar 1626

Slik lyder forpermens tekst, som er ført i pennen omkring hundre år senere enn originalinnholdet som stammer fra 1620 eller 1624.[1] Graagaas er antakelig siden 1700-tallet innbundet i ett bind, men var opprinnelig to jordebøker med separat paginering. Den første delen utgjør Stavanger domkapitels jordebok, mens den andre utgjør stiftets jordebok. Begge jordebøkene inneholder også mange historiske og andre opplysninger som bakgrunn for de geistlige rettigheter.

Graagaas gir en detaljert oversikt over den samtidige administrative inndelingen av Stavanger stift ca 1620, hvilket var et knapt århundre etter reformasjonen i Norge. Det er likevel vanlig å anta at den representerer den kirkelige inndelingen i katolsk tid.

Stavanger stift ca 1620 Rediger

 
Scavenius-kartet (tilskrevet biskop Laurits Clausen Scabo), trykt av Joan Blaeu og Cornelius Bleau i 1638, etter original fra 1618. Grensen for Stavanger stift er trukket mellom Kragerø og Langesund. «Tellemarck» er oppført som del av «Opslo stift». I Hallingdal er Stavanger stift angitt til midt på Krøderen, mens i Valdres er grensen trukket over Sperillen.

Stavanger stifts inndeling i prosti (Proustij) og prestegjeld omkring 1620.

Stavanger prosti (Stauangers eller Fiordenes Proustij) Rediger

Ryfylke prosti (Ryefølckes Prouistij) Rediger

Karmsund prosti (Carmsunds Prouistij) Rediger

Hallingdal prosti (Hallingdals Prouistij) Rediger

(til Christiania stift i 1631)

 Haffuer ickon denne enne sougen, Eidfiordtt, som alltid haffuer legget thill hallingdals probstij. Menn anno 1608 haffuer Jørgen Brockennhus, med samptt m. Anders Colding, biszpenn i Bergen, /:biszpenn aff Staffuanger:/ waffwiidendis, lagdtt det wnder pouisten i Hardanger 

Valdres prosti (Walders Prouistij) Rediger

(til Christiania stift i 1631)

Raabyggelagets prosti (Robøgdelags Prouistij) Rediger

Nedenæs prosti (Nedenes Prouistij) Rediger

Mandal prosti (Mandals Prouistij) Rediger

Lister prosti (Lister Prouistij) Rediger

Dalernes prosti (Dalernes Prouistij) Rediger

Jæren prosti (Jedernnis Prouistij) Rediger

Se også Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ Grågås. Agder historielag i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand. 1986. ISBN 8290575025. 
  2. ^ (no) «Njærheim kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  3. ^ (no) «Håland gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.