Helleland prestegjeld

Helleland prestegjeld tilhørende Dalane prosti. Det omfattet sogn i Eigersund kommune i Rogaland fylke, og hovedkirken var Helleland kirke.

Helleland kirke

Hellelands kirkesogn er nå en del av Eigersund kirkelige fellesråd, og underlagt Dalane prosti i Stavanger bispedømme i Den norske kirke.

HistorikkRediger

Hellilands sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Helleland prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden, og besto fra denne tiden av hovedsognet Helleland med Heskestad og Bjerkreim annekssogn.[3]

Prestegjeldet er i 1620 oppført i Graagaas som Helleland Præstegjeldd under Dalernes Prouistij tilhørende Stavanger stift. Ved kgl. res. av 6. mai 1682 ble prestegjeldet overført til det nye Christianssands stift.[4]

Ved kgl. res. 31. januar 1820 ble Heskestad sogn overført til Lund prestegjeld.[3]

Prestegjeldet inngikk i det nye Stavanger bispedømme fra 1. januar 1925.[5]

I 1988 besluttet Kirkedepartementet en omfattende revisjon av kirkesogn og prestegjeld i Dalane prosti, med det formål å få samsvar mellom prestegjeld og kommuner. Således ble Ogna sogn overført fra Eigersund til Hå prestegjeld. Helleland sognekall ble avviklet og dets hovedsogn Helleland overført til Eigersund, mens annekssognet Bjerkreim ble eget sognekall.[6][7]

ReferanserRediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1915). Norske Gaardnavne. Fabritius. s. 65. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 66. 
  3. ^ a b Prestegjeld og sogn i Rogaland, arkivverket.no
  4. ^ Lassen, P.B. (Paul Brodahl) (1883). Beretning om Stiftsstaden Christianssand. no: Grøntoft. s. 89-90. 
  5. ^ Stavanger 1125-1425-1925. Dreyer. 1925. s. 84. 
  6. ^ Helleland før og nå. Commentum. 2020. s. 173. ISBN 9788284161587. 
  7. ^ «Dagbladet Rogaland 1987.08.22». Norge;Rogaland;;Stavanger;;;;. 19870822. s. 6.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)