Hardanger prosti

Hardanger prosti er et tidligere prosti i Bjørgvin bispedømme.

Prostiet inngikk X[når?] i Hardanger og Voss prosti

Prestegjeld i Hardanger prostiRediger

KilderRediger