Kirkesøk er database og nettjeneste med oversikt over kirkene i Den norske kirke. Oppslagene inneholder blant annet opplysninger om hvilket bispedømme, prosti og sogn kirkene hører hjemme i, samt informasjon om arkitektur og bygningshistorie. Til hver artikkel følger bilder av kirkebygget, både utvendig og innvendig.

Dataene på Kirkesøk hentes fra Kirkebyggdatabasen, som driftes av KA; Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Kirkesøk er utarbeidet av KA i samarbeid med Den norske kirke.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata