KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Hovedorganisasjonen KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for virksomheter med kirkelig forankring. KA har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser og yte dem service i deres virksomhet.

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
LandNorge
Nettstedka.no (no)

KA er forkortelsen for organisasjonens navn ved etableringen i 1990, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Senere har navnet vært KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter før det ble endret til Hovedorganisasjonen KA i april 2023.

Medlemmene i KA

rediger

Den norske kirkes rådsorganer og enheter under disse. Kristne kirker, trossamfunn og menigheter og organer/enheter under disse. Virksomheter med et kirkelig/kristelig formål. Diakonale, pedagogiske og øvrige virksomheter med kirkelig forankring.

KAs oppgaver

rediger

KA bistår sine medlemmer arbeidsgiverspørsmål, økonomiske spørsmål, lover og regelverk, styring og ledelsesutvikling, oppgave- og ansvarsdeling, forvaltnings- og organisasjonsutvikling, virksomhets- og kvalitetsutvikling, strategi- og planarbeid og innenfor opplæring og informasjon.

Organisering

rediger

KAs øverste organ er landsrådet. KAs styre er ansvarlig for driften, mens en kontrollkomité skal føre kontroll med at organisasjonen og styret følger lover og regler, samt organisasjonens egne vedtekter, som til en hver tid gjelder. Organisasjonen har også en valgkomité som skal foreslå medlemmer av styre og kontrollkomité til landsrådet.

Eksterne lenker

rediger