Pedagog

person som er utdannet innen fagfeltet pedagogikk

Pedagog, av gresk ’pais’ gutt, og ’agogos’ fører, ble i oldtiden brukt om slave som fulgte rike borgeres sønner til og fra skolen og veiledet dem i hjemmearbeidet.

I tradisjonell og vid betydning brukes begrepet om personer som beskjeftiger seg med oppdragelse og/eller undervisning på alle nivåer, for eksempel barnehagelærere, lærere i grunnskolen og videregående skole samt ansatte ved universiteter og høgskoler som underviser studenter.

I snevrere forstand brukes betegnelsen om personer med pedagogisk utdannelse på universitetsnivå [1].

Ordet pedagurk, en sammentrekning av pedagog og agurk, er en spøkefull betegnelse på en pedagog[2].

ReferanserRediger

  1. ^ «Pedagog». Utdanning.no (norsk). Besøkt 8. april 2021. 
  2. ^ «pedagurk», NAOB