Titus Bülches manntall 1663-66

Titus Bülches manntall 1663-6 er en samlebetegnelse på flere serier av manntall opptatt i Norge i løpet av 1660-årene. Manntallene er blant de eldste i sitt slag i verden og kom i stand på Titus Bülches initiativ etter at han i 1662 var blitt kommissær for kirkene i Norge.

Optatt ifølge kongebrev av 20. september 1663 og 30. oktober under ledelse av kirkekommissarius Titus Bülche

Innledningen til kongebrevet av 20. september 1663:

Wy Friderich dend Tredie med Guds Naade, Danmarchis, Norgis, Vendis och Gottis Konning, Hertug udj Slesvig, Holstein, Stormaren, Dytmerschen, Grefue udj Oldenborig och Delmenhorst. Giøre alle witterligt, att eftersom vj Naadt hafr anbefallet woris forordene Commissarius udj vort Rige Norige, Os Elschl: Titus Bulche, att hand vnderdanigst i blant andet, schall samble och forfatte, een rigtig och Rett Matricull, ofr alt Kirchernis och Presteboelernes Eyendomme [..] Saa och tillige forschafe os Itt vist och Rigtigt Mandtall ofr alt bete Vort Riige Norge, paa huor mange Mandkiøn, fra tholff Aar och derofr, udj ett huert Prestegield i Sær nu findes, med deris Nafne och Gaarder Rett Specifiserede [..]

Denne oversikten bygger på utgaven fra 1934, og det bemerkes at skrivemåten av stedsnavn ikke er autentisk med Titus Bülches' original, hvilket fremkommer av forordet (s. 17):

I disse lister blev det senere foretatt en del forandringer, vesentlig med hensyn til skrivemåten av stedsnavn.

Det er følgelig justert til skrivemåten i folketellingen i 1769, som ligger nærmere originalen, og samtidig mer forståelig for et nåtidig publikum, sammenlignet med det Titus Bülckes arkaiske skriveformer. Manntallene som gjengitt her har likevel størst betydning for å beskrive administrative inndelinger av Norge på midten av 1600-tallet, etter landskapsavgivelser i 1645 og 1658, og etter tilbakevinningen av Trondhjems len i 1660. Den geografiske ordningen følger 1934-utgaven, som i hovedsak samsvarer med en nåtidig ordning. Manntallet er beskjemmet med en del lakuner, hvilket i de fleste tilfeller er supplert med samtidige oversikter, i hovedsak Trondhjems Reformats 1589 og Skattematrikkelen 1647.

Manntallet bestod av to deler:

Sogneprestenes manntall 1664-66

rediger

Er lakune hos Titus Bülche, så dette er tilrettelagt på grunnlag av Reformatsen av 1589.

Fogdenes manntall 1664-66

rediger

Idd Lehn

Marker Lehn

 • Onsø
  • Ørmen Fierding
  • Å Fierding
  • Ytter Fierding
  • Vest Fierding

Agersherred

Valders

(Lakune hos Bülche)

(Lakune hos Bülche)

(Lakune hos Bülche)

(Lakune hos Bülche)

(Lakune hos Bülche, en oversikt finnes her)

1Delt mellom Raabyggelaget og Mandals fogderier.

1Delt mellom Raabyggelaget og Mandals fogderier.

Dalerne

Jæderen

Manntallet

Tienderegisteret

1Delt mellom Ytre Sogn og Sunnfjord fogderier.

(Lakune hos Bülche)

(Lakune hos Bülche)

*Gildeskål delt mellom Helgeland og Salten fogderier.

(lakune hos Bülche)

*Lødingen delt mellom Salten og Lofoten fogderier.

(lakune hos Bülche)

(lakune hos Bülche)

(lakune hos Bülche)

(lakune hos Bülche)

Kilder

rediger

Se også

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ (no) «Hove kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 2. ^ (no) «Bjørge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 3. ^ (no) «Njærheim kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 4. ^ (no) «Soma gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 5. ^ (no) «Håland gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 6. ^ (no) «Løken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 7. ^ (no) «Musgjerd kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 8. ^ (no) «Odden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 9. ^ (no) «Lo kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 10. ^ (no) «Vang kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 11. ^ (no) «Lagtu kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 12. ^ Aune, Olav (1975). Vemundvik kirke. xx#: [s.n.] s. 3. 
 13. ^ (no) «Halmøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 14. ^ (no) «Jøa kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 15. ^ (no) «Otterøy gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 16. ^ (no) «Sævik (Klinga gamle) kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 17. ^ (no) «Sand gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 18. ^ (no) «Gaukværøy kirke». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 19. ^ (no) «Tinden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 20. ^ (no) «Bjarkøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 21. ^ (no) «Melvik kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 22. ^ (no) «Mefjord kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 23. ^ (no) «Hjelmsøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 24. ^ (no) «Tunes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 25. ^ (no) «Skarsvåg gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 26. ^ (no) «Kjelvik kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 27. ^ (no) «Opnan kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 28. ^ (no) «Helnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 29. ^ (no) «Omgang kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 30. ^ (no) «Makkaur gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 31. ^ (no) «Kiberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 32. ^ (no) «Bjørge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 33. ^ (no) «Langenes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 34. ^ (no) «Baltestad kirke». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 35. ^ (no) «Baltestad kirke». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
Autoritetsdata