Lindås prestegjeld

Lindås prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Nordhordland prosti. Det omfattet sogn i tidligere Lindås kommune, samt Austrheim og Fedje kommuner i Hordaland fylke, og hovedkirken var Lindås kirke.

Lindås kirke

Lindås' hovedsogn er nå en del av Alver kirkelige fellesråd, og underlagt Nordhordland prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk Rediger

Lindiáss sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Lindås prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden, og besto fra denne tiden av hovedsognet Lindås med Myking[1], Austrheim, Fedje, Lygra og Sandnes annekssogn.[3]

Lindaas prestegjeld dannet grunnlaget for Lindaas formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.

Ved kgl.res. av 28. august 1875, ble det vidløftige prestegjeldet delt, ved at Sandnes sogn ble utskilt som et eget Masfjorden prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1876.[4] Videre ble Lygra sogn overført fra Lindås til Alversund prestegjeld i 1975.[3] Hundvin kirke i Lindås sogn ble vigslet 9. desember 1936.

Ved avviklingen bestod Lindås prestegjeld av menighetene i Lindås, Myking, Austrheim, Fedje og Hundvin.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[6]

Referanser Rediger

  1. ^ a b Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 413. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 84. 
  3. ^ a b Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  4. ^ Nordland, Lars (1951). Masfjordboki. xx#. s. 307. 
  5. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
  6. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023.