Alversund prestegjeld

Alversund prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Nordhordland prosti. Det omfattet sogn i tidligere Alversund kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Alversund kirke.

Alversund kirke

Alversunds kirkesogn er nå en del av Alver kirkelige fellesråd, og underlagt Nordhordland prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Álviðru sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Alversund antas å være lagt under Hamre prestegjeld i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Ved kgl.res. av 22. november 1884 ble Hammer prestegjeld delt i to, ved at Alversund sogn ble skilt ut som eget Alversund prestegjeld med Meland og Seim som annekssogn, det siste fra Hosanger, gjeldende fra 1. januar 1885.[1] Lygra sogn ble overført fra Lindås prestegjeld i 1975.[4]

Den 1. april 1992 ble Alversund delt, ved at Meland sogn ble opprettet som eget sognekall.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[6]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[7]

Referanser rediger

  1. ^ a b Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 368-9. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 82. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  5. ^ «Nordhordland 1992.04.01». Norge;Vestland;;Alver;;;;. 1. april 1992. s. 21. 
  6. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  7. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.