Hamre prestegjeld, inntil 1914 Hammer prestegjeld, var et prestegjeld tilhørende Osterøy prosti. Det omfattet sogn i tidligere Hamre kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Hamre kirke.

Hamre kirke

Hamres hovedsogn er nå en del av Osterøy kirkelige fellesråd, og underlagt Åsane prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Hamars sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Hamre prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden,[3] og besto fra denne tiden av hovedsognet Hamre med Hosanger, Meland, Mo, Seim og Åsane annekssogn.[4]

Hammer prestegjeld lå under rektoratet ved Bergen katedralskole 1638-1663 og 1704-1749.[5][4] Ved kgl.res. av 5. desember 1749 ble det vidløftige Hammer prestegjeld delt i to ved at Hosanger sogn ble skilt ut som eget sognekall, med Mo og Seim som annekssogn.[1] Etter en grenseoppmåling i årene 1776-89 som skulle fastslå hvor Bergen bys grenser skulle gå, ble hele Sandviken skilt ut fra Hammer, og dannet Korskirken landsogn.[6]

Hammer prestegjeld dannet grunnlaget for Hammer formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[7]

Ved kgl.res. av 22. november 1884 ble Hammer prestegjeld igjen delt i to, ved at Alversund sogn ble skilt ut som eget sognekall med Meland og Seim som annekssogn, det siste fra Hosanger, gjeldende fra 1. januar 1885.[1]

Aasene ble eget annekssogn 1871 etter å ha vært kapellsogn "fra gammelt av". Ved kronprinsreg.res. av 20. april 1956 ble Åsane skilt ut som eget sognekall.[8] Hosanger prestegjeld ble oppløst ved kgl.res. av 30. september 1966, da Eksingedal sogn ble overført til Bruvik prestegjeld, Mo sogn gikk til det nye Osterfjorden prestegjeld, den delen som lå i Lindås kommune ble overført til Vike sogn lagt til Osterfjorden, mens de øvrige deler gikk tilbake til Hamre prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1967.[9]

Hamre prestegjeld ble avviklet 1. januar 1975, ved at Hamre og Hosanger sogn ble overført til Osterøy prestegjeld.[4]

Referanser rediger

  1. ^ a b c Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 326,342,368. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 82. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ a b c Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  5. ^ Bergo, Lars (1951). Hamre kyrkja. s. 74. 
  6. ^ Hartvedt, Gunnar Hagen (2009). Bergen byleksikon. Kunnskapsforl. s. 20,161. ISBN 9788257317614. 
  7. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  8. ^ Forskrift om utskillelse av Åsane prestegjeld, lovdata.no
  9. ^ Forskrift om omregulering av Hosanger prestegjeld, lovdata.no