Osterøy prestegjeld

Osterøy prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Nordhordland prosti. Det omfattet sogn i Osterøy kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Haus kirke.

Haus kirke

Osterøys kirkesogn er nå en del av Osterøy kirkelige fellesråd, og underlagt Åsane prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

De delene av de historiske prestegjeldene Haus, Hamre og Hosanger prestegjeld beliggende på øyen Osterøy ble slått sammen til nyopprettede Osterøy prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1975. Fra Haus kom sognene Haus, Gjerstad og Bruvik, mens Hamre og Hosanger sogn kom fra de respektive prestegjeld, riktignok var Hosanger var lagt under Hamre 1. januar 1967.[1]

Ved avviklingen bestod Osterøy prestegjeld av menighetene i Haus, Bruvik, Gjerstad, Hosanger og Hamre.[2]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[3]

Referanser rediger

  1. ^ Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  2. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
  3. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023.