Hosanger prestegjeld

Hosanger prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Osterøy prosti. Det omfattet sogn i Alver og Osterøy kommuner i Hordaland fylke, og hovedkirken var Hosanger kirke.

Hosanger kirke

Hosangers hovedsogn er nå en del av Osterøy kirkelige fellesråd, og underlagt Åsane prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Hosangr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Hosanger antas å være lagt under Hamre i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Ved kgl.res. av 5. desember 1749 ble det vidløftige Hammer prestegjeld delt i to ved at Hosanger sogn ble skilt ut som eget sognekall, med Mo og Seim som annekssogn.[1]

Hosanger prestegjeld dannet grunnlaget for Hosanger formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[4]

Ved kgl.res. av 13. november 1880 ble Eksingedalen sogn skilt ut fra Mo sogn og opprettet som eget kirkesogn, gjeldende fra 1. januar 1881. Ved kgl.res. av 22. november 1884 ble Hosanger prestegjeld delt ved at Seim sogn gikk til det nye Alversund prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1885.[1]

Hosanger prestegjeld ble oppløst ved kgl.res. av 30. september 1966, da Eksingedal sogn ble overført til Bruvik prestegjeld, Mo sogn gikk til Osterfjorden prestegjeld og de øvrige sogn gikk tilbake til Hamre prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1967.[5][6]

Referanser rediger

  1. ^ a b c Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 325-6. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 82. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  5. ^ Forskrift om omregulering av Hosanger prestegjeld, lovdata.no
  6. ^ Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no