Åsane prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Arna og Åsane prosti. Det omfattet sogn i Bergen kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Åsane gamle kirke.

Åsane gamle kirke

Åsanes kirkesogn er nå en del av Bergen kirkelige fellesråd, og underlagt Åsane prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Ásarnir sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Åsane antas å være lagt under Hamre prestegjeld i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Aasene var "fra gammelt av" kapellsogn under Hamre og ble eget annekssogn i 1871.[4] Ved kronprinsreg.res. av 20. april 1956 ble Åsane sogn opprettet som eget sognekall.[5] Den store befolkningsøkningen som fant sted i Åsane bydel i løpet av 1970- og 80-årene gjorde etterhvert at et deling av prestegjeldet var nødvendig. Således, 1. januar 1982 ble Åsane prestegjeld delt, ved at Eidsvåg og Salhus menigheter ble utskilt som egne sognekall.[6]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[7]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[8]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 354. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 82. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  5. ^ Forskrift om utskillelse av Åsane prestegjeld, lovdata.no
  6. ^ Kirken i Salhus. [Salhus menighet, jubileumsskriftkomiteen]. 1999. s. 36. ISBN 8299540909. 
  7. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  8. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.