Bruvik prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Osterøy prosti. Det omfattet sogn i tidligere Bruvik kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Bruvik kirke.

Bruvik kirke

Bruviks kirkesogn er nå en del av Osterøy kirkelige fellesråd, og underlagt Åsane prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Brúnvíka sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Bruvik antas å være lagt under Haus i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Ved kgl.res. av 20. juni 1868 ble Haus prestegjeld delt ved at Bruvik sogn ble skilt ut som eget sognekall med Stamnes som annekssogn, gjeldende fra 1. januar 1869. Dale sogn ble utskilt fra Bruvik sogn i 1911.[1][4] Ved kgl.res. av 30. september 1966 ble Eksingedal sogn overført fra Hosanger prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1967.[5]

Bruvik sogn ble overført fra Bruvik til Haus prestegjeld i 1968, som inngikk i Osterøy prestegjeld i 1975.[4]

Bruvik prestegjeld opphørte ved kgl.res. 9. november 1967, i og med navneendringen til Vaksdal prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1968.[6]

Referanser rediger