Osterfjorden prestegjeld

Osterfjorden prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Nordhordland prosti. Det omfattet sogn i tidligere Lindås kommune, samt Modalen kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Ostereidet kirke.

Ostereidet kirke

Osterfjordens hovedsogn er nå en del av Alver kirkelige fellesråd, og underlagt Nordhordland prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Osterfjorden prestegjeld ble opprettet ved kgl.res. av 30. september 1966, ved avviklingen av Hosanger prestegjeld. Eksingedal sogn ble overført til Bruvik prestegjeld, Mo sogn gikk til det nye Osterfjorden, den delen som lå i Lindås kommune ble overført til Vike sogn lagt i Osterfjorden, mens de øvrige deler gikk tilbake til Hamre prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1967.[1][2]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[3]

Kirkesogn rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[4]

Referanser rediger

  1. ^ Forskrift om omregulering av Hosanger prestegjeld, lovdata.no
  2. ^ Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  3. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  4. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.