Rygge prestegjeld

Rygge prestegjeld var et prestegjeld tilhørende fra 1816 Vestre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet tidligere Rygge kommune i Østfold fylke, og hovedkirken var Rygge kirke.

Rygge kirke

HistorikkRediger

Ryggihof sókn (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[1] Rygge kirke, Ryggihofs kirkja, er en av Østfold største, best bevarte og rikest utstyrte middelalderkirker, og antas å ha blitt oppført på siste halvdel av 1100-tallet. Det er en langkirke som har rektangulært skip med en åttekantet takrytter midt på, koret er rektangulært og avsluttet med apsis, og det er sakristi på nordsiden av den rektangulære delen.[2]

I høymiddelalderen ble Rygge, sammen med Våler omtalt som Vǫrnu, og utgjorde Vǫrnu skipreiða i Borgarsysla.[3] Kirken er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Ryggiofs kirkja, og sognet oppført i Skattematrikkelen 1647 som Rygge sougen i Wærnøe Closters lehn.

Nyere tidRediger

Rygge prestegjeld dannet grunnlaget for Rygge formannskapsdistrikt opprettet i 1837.

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[4]

Rygge prestegjeld og dets sogn er nå en del av Moss kirkelige fellesråd underlagt Vestre Borgesyssel prosti.

KirkesognRediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn:

ReferanserRediger

  1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 10. 
  2. ^ Rygge kirke
  3. ^ Rygh, O. (Oluf) (1897). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 350. 
  4. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no

Eksterne lenkerRediger