Fredrikstad prestegjeld

Fredrikstad prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Fredrikstad domprosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet byen Fredrikstad og Glemmen i Østfold fylke, og hovedkirken var Fredrikstad kirke.

Østre Fredrikstad kirke

HistorikkRediger

Byen Fredrikstad ble grunnlagt i 1567, etter at Sarpsborg nok en gang var herjet og brent av svenskene tidligere samme år. Sarpsborg ble følgelig nedlagt og byens borgere fikk kongelig tillatelse av Fredrik II til å anlegge en ny by lenger vest, ved munningen av Glomma.[1] Den nye byen fikk navnet Fredrikstad etter kongen, og kirkegodset ble i 1575 overdratt den nye kirken i Fredrikstad.

Det opprinnelige Fredrikstad prestegjeld ble utskilt fra Borge prestegjeld samtidig med grunnleggelsen i 1567, og omfattet det som nå er Gamlebyen, samt bymarkene mellom Glommas østre bredd og fjorden i syd. Som en følge av byens vekst, ble Glemminge sogn på Glommas vestre (nordre) bredd, overført fra Tune prestegjeld til Fredrikstad prestegjeld i 1685. I 1867 ble de bynære områdene i Forstaden overført fra Glemmen til Fredrikstad by.

Tidligere skrivemåter var Salsborg (1568), Friderichstad (1769), Frederichstad (1801), Frederik(s)stad (til 1865).

Nyere tidRediger

Iflg. kgl. res. 14.10.1882 ble Fredrikstad prestegjeld avviklet og delt i tre fra 01.01.1883:[2]

ReferanserRediger