Tune prestegjeld

Tune prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Søndre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet tidligere Tune kommune i Østfold fylke, og hovedkirken var Tune kirke.

Tune kirke

Tune prestegjeld og dets sogn er nå en del av Sarpsborg kirkelige fellesråd underlagt Søndre Borgesyssel prosti.

HistorikkRediger

Túnir sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet,[2] og sies å ha hatt kirke i over tusen år. I høymiddelalderen var Tune kirke fylkeskirke i Vingulmǫrk. Dagens kirkebygg som er den tredje kirken ble oppført i 1908–10 med noe gjenbruk av de gamle murene og innviet den 30. desember 1910.[3] Tune utgjorde i høymiddelalderen en del av Tunir skipreiða i Borgarsysla.[1]

Det vidstrakte Tune prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden. Det omfattet i senmiddelalderen også Borge, Glemmen og Alnes kirker som annekssogn.[4] Kirken er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Tuna kirkja, og sognet oppført i Skattematrikkelen 1647 som Tunne sougen i Thuene, Aabøyde och Hualløers fougderie.

Borge ble etter reformasjonen annekssogn til Torsnes.[5], og i 1685 ble Glemminge overført fra Tune til Fredrikstad prestegjeld.

Nyere tidRediger

Tune prestegjeld dannet grunnlaget for Tune formannskapsdistrikt opprettet i 1837.

Sarpsborg prestegjeld ble utskilt fra Tune ved kgl. res. 09.03.1859, Varteig ved kgl. res. 11.07.1860 og Rolvsøy ved kgl. res. 09.12.1910.[6]

Så, i moderne tid, ble Tune prestegjeld i 1985 igjen delt, ved at de mer bymessige delene mot Sarpsborg ble utskilt i et eget prestegjeld, Greåker prestegjeld, med virkning fra 1. januar 1986.[7]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[8]

KirkesognRediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn:

ReferanserRediger

  1. ^ a b Rygh, O. (Oluf) (1897). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 289. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 12. 
  3. ^ Tune kirke, norske-kirker.net
  4. ^ Aas, Ingebret (1936). Sarpsborg kirkers jordegods i middelalderen og Sarpsborg gamle bymarker, Borgar gerdi og Borgar eng. s. 3. 
  5. ^ Amundsen, Arne Bugge (1993). Borge. [Sellebakk]: Borge Kommune. 
  6. ^ Historikk for prestegjeld og sogn i Østfold
  7. ^ Deling av Tune prestegjeld i Greåker prestegjeld, lovdata.no
  8. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no