Sarpsborg prestegjeld

Sarpsborg prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Søndre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet byen Sarpsborg i Østfold fylke, og hovedkirken var Sarpsborg kirke.

Sarpsborg kirke

Sarpsborg prestegjeld og dets sogn er nå en del av Sarpsborg kirkelige fellesråd underlagt Søndre Borgesyssel prosti.

Historikk Rediger

Byen Borg ble grunnlagt av Olav den hellige i 1016. Innenfor den befestede vollen anla han en kongsgård og bygget Mariakirken, Mariakirkja i Borg. Kirken antas å være oppført i tre, og beretningen tyder på at den hadde skip og kor og at koret hadde sydportal og apsis eller alternisjer. Det ble noe senere oppført to andre kirker, Olavskirken, St Olafs kirkja og Nikolaikirken, St. Nicolai kirkja i Borg,[1] og disse kirkene er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Olafs kirkja og Niculos kirkja i Borg.

Etter at byen nok en gang var herjet og brent av svenskene i 1567, ble den nedlagt og byens borgere anla i stedet Fredrikstad ved munningen av Glomma, og kirkegodset ble 1575 overdratt den nye kirken i Fredrikstad.

Nyere tid Rediger

Den nåværende byen Sarpsborg fikk kjøpstadsrettigheter i 1839 og Sarpsborg prestegjeld ble utskilt fra Tune prestegjeld ved kgl. res. 09.03.1859.[2]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[3]

Menigheter Rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[4]

Referanser Rediger

  1. ^ Johansen, Erling (1976). Sarpsborg før 1839. Sarpsborg: Sarpsborg kommune. 
  2. ^ Historikk for prestegjeld og sogn i Østfold
  3. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  4. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.