Glemmen

tidligere kommune i Østfold fylke i Norge
Se også: Glemminge

Glemmen, inntil 1918 kalt Glemminge, er en tidligere landkommune og et prestegjeld i Østfold. Sammenslåingen med Fredrikstad kommune ble vedtatt 23. november 1962 og gjennomført 1. januar 1964.[1] Ved sammenslåingen var det ca 16 000 innbyggere i Glemmen mot 13 700 i Fredrikstad. Områder av Glemmen er siden 1994 organisert i kommunedel sentrum. Ved folketellingen i 1960 grenset Glemmen til Råbekken i nord, Glomma i øst, fulgte omtrent jernbanelinjen fra Guldbergsiden i øst til Seut i vest. Her var en utbuktning mot sørvest som omsluttet Glemmen kirke. Videre fulgte grensen Seutelva nordover til Kjølberg gård. Nord for linjen Kjølberg/Borredalen/Råbekken lå tellekretsen Evenrød som dekket store deler av den sentrale delen av Rolvsøy.[2]

Glemmen kirke (som brant 1944), Glemmengata og en del av Glemmen samt Fredrikstad sentrum sett fra Sankthansfjellet tidlig på 1900-tallet.
«Kart over Ströget mellem Fredrikstad og Sarpsborg 1885» viser noe av Glemminge øst og nord for Fredrikstad bys sentrum, men med en stor del skjult av tegnforklaringen.

Navnet Glemmen er i dag først og fremst knyttet til kirkebyggene Gamle Glemmen kirke, Glemmen kirke og til Glemmen videregående skole (tidligere kjent som «Yrkesskolen»). Traraveien 2 mellom Røde Mølle (tidligere kino og teater) og Trara skole ble bygget i 1877 og gjorde tjeneste som Trara skole frem til 1911 da den nye skolebygningen like ved ble tatt i bruk. Traraveien 2 bygget om til herredshus for Glemmen herred. Det står i dag nesten urørt fra 1911.


Historie rediger

Kommunedelen har navn etter områdets eldste gård, Glymeimar som allerede i middelalderen ble delt i to bruk. Gamle Glemmen kirke ble bygget på østre Glemmens grunn (G.nr. 1) på 1100-tallet og dette gav bygden navn. I 2010 var Østre Glemmen helt utstykket til boligtomter og det tidligere våningshuset ble kirkestue for menigheten. Vestre Glemmen (G.nr. 2) var i 2010 fortsatt et gårdsbruk, men markene er sterkt nedbygget av industri.

I tidsrommet 1838-1908 var Glemminge en del av herredskommunen Glemminge og Kråkerøy. Da den ble opprettet i 1838, dekket landkommunen det samme området som prestegjeldet Glemmen. En byutvidelse som fant sted 3. mars 1866 overførte bygninger og tomter som var oppført på Kråkerøy fra Fredrikstad til Glemmen, og i 1867 ble en del av kommunen overført til Fredrikstad. Kråkerøy ble utskilt som egen kommune i 1908, og eget prestegjeld fra 1. juli 1909 ved kongelig resolusjon av 11. mai 1909. De resterende 23 km² forble selvstendig inntil 1964, da kommunen ble en del av Fredrikstad kommune.

Skoler rediger

Kommunen hadde seks barneskoler[3]

  • i nord lå først Veum skole som i 1923 ble Evenrøds lærerbolig,
  • sør for denne Vestli skole i enden av Riisløkka som ble lærerbolig for den gamle Trosvik skole fra 1906 (den nye skolen på Trosvik kom i 1961),
  • sørøst for denne gamle Trara skole fra 1877 som i 1911 ble omgjort til kommunelokale, da dagens skole ble åpnet,
  • øst, mellom Lislebyveien og Gamleveien Lahellemoen skoles to bygninger, den eldste en tidligere bruksskole fra 1864, den nyeste fra 1897,
  • på Lisleby, nord for forrige skole lå Nøkleby gamle skole ved Lislebyveien, oppført 1902. Ble framhaldsskole i 1955,
  • den nye Nøkleby skole ligger ved Leiegata på Lisleby, vest for den gamle, stod ferdig i 1959,
  • Glemminge skole, gnr. 7/2 bygget 1865 (fra 1911 Leie skole), lå sydvest for Nøkleby skole. Nedlagt 1943. Elevene overført til Nøkleby gamle skole.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger