Tune og Aabygge len

Tune og Aabygge len var en administrativ enhet (len) i dagens Østfold fra middelalderen til midten av 1600-tallet. Ved lensavviklingen i 1670-årene ble lenet splittet, hvorav Tune, Borge og Hvaler inngikk i Moss, Onsø, Tune og Vembe fogderi, mens Skiptvet og Spydeberg inngikk i Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, begge i Smaalenenes amt.

Aabygge var i tidligere tider navnet på et skipreide tilsvarende Borge prestegjeld, mens Vembe (ref. navn), som utgjorde Skiptvet og Spydeberg, tidvis var eget len.

Navn Rediger

Lenet ble i samtiden benevnt under en rekke navn, f.eks. Tune, Vembe, Aabygge og Hvaler Lehn og Tune, Aabøygde oc Wembe Skibrede Lehn.

Geistlig inndeling i 1664 Rediger