Tune og Aabygge len

Tune og Aabygge len var en administrativ enhet (len) i dagens Østfold fra middelalderen til midten av 1600-tallet, også under navnet Tune, Vembe, Aabygge og Hvaler len. Ved lensavviklingen i 1670-årene ble lenet splittet, hvorav Tune, Borge og Hvaler inngikk i Moss, Onsø, Tune og Vembe fogderi, mens Skiptvet og Spydeberg inngikk i Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, begge i Smaalenenes amt.

Geistlig inndeling i 1664Rediger