Varteig prestegjeld

tidligere prestegjeld

Varteig prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Søndre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet tidligere Varteig kommune i Østfold fylke, og hovedkirken var Varteig kirke.

Varteig kirke

Varteig prestegjeld og dets sogn er nå en del av Sarpsborg kirkelige fellesråd underlagt Søndre Borgesyssel prosti.

HistorikkRediger

Varteiga sókn (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet. Varteig kirke, Varteiga kirkja[1], antas i den første tid å ha vært meget liten og uanselig, ettersom den ikke er omtalt i sagaene fra det 12. og 13. århundre.[2]

Kirken er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Varteiga kirkja, og oppført i Skattematrikkelen 1647 som Wartey annex under Tunne sougen i Thuene, Aabøyde och Hualløers fougderie.

Etter reformasjonen var Varteig anneks til Sarpsborg og så til Fredrikstad etter at Sarpsborg brant i 1567 under Den nordiske syvårskrig.[3] Etter ønske fra menigheten ble kirken lagt under Tune 1686. En stavkirke ble avløst av en tømmerkirke i 1703, mens dagens kirke er fra 1859.[4]

Nyere tidRediger

1. januar 1861, som følge av kgl. res. 11.07.1860, ble Varteig skilt ut fra Tune som eget herred og prestegjeld.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[6]

KirkesognRediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn:

ReferanserRediger

  1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 12. 
  2. ^ Spydevold, Olav (1956). Varteig. [Varteig kommune]. s. 95. 
  3. ^ Varteig kirke
  4. ^ Varteig kirke, Norges kirker
  5. ^ Historikk for prestegjeld og sogn i Østfold
  6. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no