Værøy prestegjeld

Værøy prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Bodø domprosti. Det omfattet sogn i Værøy kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Værøy kirke.

Værøy kirke

Værøys kirkesogn er nå en del av Værøy kirkelige fellesråd, og underlagt Bodø domprosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.[1]

Historikk rediger

Veðreyjar sókn[2] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[3] Værøy prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[4]

I Reformatsen 1589 besto Verøens Præstegjeld av Værøy hovedsogn og Røst anneks. Presten skulle reise til Røst fire ganger i året og da holde gudstjeneste fire påfølgende søndager. Disse reisene skulle gjøres ved mikkelsmess, påske, pinse og olsok.[5] Sogneinndelingen skal senere være uendret. Ved kgl.res. av 4. juni 1937 ble det tillatt å bygge ny kirke på gården Sørland i Værøy sogn etter arkitekt Harald Sunds plan.[6] Ved kgl.res. av 25. juni 1971 ble Værøy prestegjeld overført fra Lofoten til Bodø domprosti, gjeldende fra 1. september 1971.[7]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[8]

Menigheter rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[9]

Referanser rediger

  1. ^ Haugen, Odd (2000). Narvik og kirken. Narvik menighetsråd. s. 14. 
  2. ^ Rygh, O. (Oluf) (1905). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 351. 
  3. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 122. 
  4. ^ Haugen, Odd (2000). Narvik og kirken. Narvik menighetsråd. s. 14. 
  5. ^ Hamre, Anne-Marit (1983). Trondhjems reformats 1589 ; Oslo domkapittels jordebok 1595. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. s. 77-93. ISBN 8270612960. 
  6. ^ Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no
  7. ^ «Nordlands Framtid 1972.08.12». Norge;Nordland;;Bodø;;;;. 19720812. s. 4.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
  8. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  9. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.