Trondhjems Reformats 1589

Trondhjems Reformats 1589, gjerne betegnet «Reformatsen 1589», med den fulle tittel Reformats av 1589, Trondhjems stifts geistlige sager anliggender, var en kommisjonsrapport over den lokalkirkelige økonomien i Trondhjems stift som ble forelagt Christian IV av Danmark og Norge i 1589.[1]

Rapporten gir en oversikt over prestegjeldene i Trondhjems stift som omfattet hele det Nordenfjellske Norge, herunder Møre og Romsdal, Trøndelag, Nord-Norge, Jemtland og Herjedalen, og en beskrivelse av sogneinndeling, prestegårder, kirkens og prestebordets jordegods og andre inntekter og andre opplysninger. Når man ser på den administrative inndeling i Reformatsen, er det påfallende at prosti savnes som inndelingsbetegnelse i erkestiftet, bare i forbindelse med Jemtland nevnes det at Oviken er "prostesæde". I denne gjengivelsen er følgelig Titus Bülches manntall og Wangensteen-kartet benyttet for å fastslå prostiinndelingen.

For ettertiden gir Trondhjems Reformats en detaljert oversikt over den samtidige administrative inndelingen av Møre og Romsdal, Midt-Norge og Nord-Norge omkring 1589, bare et halvt århundre etter etter reformasjonen. Enkelte detaljer er tilføyd på bakgrunn av komplementerende kilder[2][3].

Dalernes Provsti rediger

Trondhjems Præstegjeld rediger

Strinden Præstegjeld rediger

Bynæset Præstegjeld rediger

Klæbo Præstegjeld rediger

Meelhus Præstegjeld rediger

Stevrin Præstegjeld rediger

Holtaalen Præstegjeld rediger

Opdall Præstegjeld rediger

Meeldal Præstegjeld rediger

Orckedal Præstegjeld rediger

Indherretz prestegielder rediger

Frosten Præstegjeld rediger

Ytterøens Præstegjeld rediger

Beistadt Præstegjeld rediger

Snaasen Præstegjeld rediger

Stoed Præstegjeld rediger

Sparboe Præstegjeld rediger

Inderøen Præstegjeld rediger

Werdall Præstegjeld rediger

Skougen Præstegjeld rediger

Styrdall Præstegjeld rediger

Selboe Præstegjeld rediger

Jemtelandtz prestegielder rediger

Aavik Provstesæde

Aavik Præstegjeld rediger

Offerdals Præstegjeld rediger

Rødens Præstegjeld rediger

Lidts Præstegjeld rediger

Hammerdals Præstegjeld rediger

Raffuens Præstegjeld rediger

Refsunds Præstegjeld rediger

Bryndflod Præstegjeld rediger

Sunde Præstegjeld rediger

Undersagger Præstegjeld rediger

Herdal (Herjedalen) rediger

Svege Præstegjeld rediger

Heide Præstegjeld rediger

Sundmørs Provsti rediger

Herø Præstegjeld rediger

Voldens Præstegjeld rediger

Borgen Præstegjeld rediger

Øreskoug Præstegjeld rediger

Romsdalens Provsti rediger

Akkerøe Præstegjeld rediger

Vedøens Præstegjeld rediger

Gryttens Præstegjeld rediger

Nordmørs Provsti rediger

Qvernæs Præstegjeld rediger

Tingvolds Præstegjeld rediger

Sundals Præstegjeld rediger

Stangviks Præstegjeld rediger

Oure Præstegjeld rediger

Fosen Lehn rediger

Hitterens Præstegjeld rediger

Ørelands Præstegjeld rediger

Stadsbygdens Præstegjeld rediger

Aafjords Præstegjeld rediger

(Utskilt fra Øreland 1562)

Bjørnørs Præstegjeld rediger

Namdalens Provsti rediger

Overhalds Præstegjeld rediger

Fosenæs Præstegjeld rediger

Nerø Præstegjeld rediger

Helgelands Provsti rediger

Bryniøen Præstegjeld rediger

Alstehoug Præstegjeld rediger

Rødøens Præstegjeld rediger

Saltens Provsti rediger

Gildskaalens Præstegjeld rediger

Saltens Præstegjeld rediger

Stege Præstegjeld rediger

Lodangs Præstegjeld rediger

Lofotens og Vesteraalens Provsti rediger

Verøens Præstegjeld rediger

Lofothens Præstegjeld rediger

Westeraalens Præstegjeld rediger

Andens Præstegjeld rediger

Tromsøe Provsti rediger

Trundenæs Præstegjeld rediger

Trumsøe Præstegjeld rediger

Findmarcken Lehn rediger

Der vdi ere 17 kircker och korszhus som betienis nu aff 12 prester.

Loppens Præstegjeld rediger

Søruer Præstegjeld rediger

Meifjord Præstegjeld rediger

 • Meijfiord kircke[32] ligger fra Hadsuog 4 vegsøe en prest

Inghen Præstegjeld rediger

Hjelmesø Præstegjeld rediger

 • Hielmeszøe kircke[33] ligger fra Jnghen 2 wegsøe en prest

Tuenæs Præstegjeld rediger

 • Tuenesz hovedkircke[34] ligger fra Hiemeszøe 2 wegsøe
 • Stappen kircke ligger fra Tuenesz j wegsøe. Disze tho betienes aff en prest
 • Skarswiig kircke[35]1

Kjelvig Præstegjeld rediger

 • Keeluijg hovedkircke[36] ligger fra Tuenesz 2 wegsøe
 • Opnen kircke[37] ligger j vegsøe fra Keeluijg
 • Hellenæs kircke[38] j vegsøø fra Opnen. Disze tre betienes aff en prest

Skyttningsberg Præstegjeld rediger

Omgang Præstegjeld rediger

 • Omgang kircke[39] fra Skyttningsberg 5 vegsøe en prest

Madkorf Præstegjeld rediger

 • Madkorff kircke[40] fra Omgang 4 wegsøe en prest

Vardøe Præstegjeld rediger

1Skarsvåg er ikke nevnt i originalmanuskriptet av TR 1589, og heller ikke i en nå tapt avskrift fra 1622, men er nevnt som anneks til Stappen i en avskrift av reformatsen fra 1660-årene. Skarsvåg kan derfor sannsynligvis dateres til perioden 1622–60.[42]

Se også rediger

Referanser rediger

 1. ^ Hamre, Anne-Marit (1983). Trondhjems reformats 1589 ; Oslo domkapittels jordebok 1595. Oslo: Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. ISBN 8270612960. 
 2. ^ Erlandsen, Andreas (1844). Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift. Guldberg & Dzwonkowski. 
 3. ^ Hylland, Julian (1962). Flatangerboka. no: [s.n.] s. 12. 
 4. ^ (no) «Grøtte kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 5. ^ (no) «Grinni kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 6. ^ (no) «Foss kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 7. ^ (no) «Vang kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 8. ^ (no) «Reit kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 9. ^ (no) «Lagtu kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 10. ^ (no) «Ol kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 11. ^ (no) Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning https://www.kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/85218. 
 12. ^ (no) «Rød kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 13. ^ (no) «Løken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 14. ^ (no) «Musgjerd kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 15. ^ (no) «Skei kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 16. ^ (no) «Odden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 17. ^ (no) «Veien kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 18. ^ (no) «Titran gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 19. ^ (no) «Jøa kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 20. ^ (no) «Halmøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 21. ^ (no) «Varøya kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 22. ^ (no) «Sund kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 23. ^ (no) «Skrova kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 24. ^ (no) «Tinden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 25. ^ (no) «Gaukværøy kirke». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 26. ^ (no) «Øyfjord kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 27. ^ (no) «Balstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 28. ^ (no) «Melvik kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 29. ^ (no) «Torsvåg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 30. ^ (no) «Vannvåg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 31. ^ (no) «Kvitnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 32. ^ (no) «Mefjord kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 33. ^ (no) «Hjelmsøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 34. ^ (no) «Tunes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 35. ^ (no) «Skarsvåg gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 36. ^ (no) «Kjelvik kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 37. ^ (no) «Opnan kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 38. ^ (no) «Helnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 39. ^ (no) «Omgang kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 40. ^ (no) «Makkaur gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 41. ^ (no) «Kiberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 42. ^ Trædal, Vidar (2008). Kirkesteder og kirkebygninger i Troms og Finnmark før 1800. Universitetet i Tromsø, Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur og litteratur. s. 296.