Namdalen prosti

tidligere prosti i Norge (–1873)
For det nåværende prostiet, se Namdal prosti.

Namdalen prosti (Namdalens Provsti) var et tjenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kirke og omfattet kirkesognene i Namdalen i datidens Nordre Trondhjems Amt (Nord-Trøndelag).[1]

Det historiske prostiet antas å ha sin opprinnelse i katolsk tid og forblitt relativt uendret fra sen middelalder, gjennom reformasjonen og inntil bydannelsene utover på 1800-tallet.

Prostiet ble ved kongelig resolusjon 6. april 1872 delt i Indre og Ytre Namdal prostier, med virkning fra 1. januar 1873.[2]

PrestegjeldRediger

Til Ytre Namdal prosti 1873:

Til Indre Namdal prosti 1873:

ReferanserRediger