Åpne hovedmenyen
Partier av Sanddøla og Namsen sett fra Storhusfjellet i Grong.
Namsos, den største byen i Namdalen.
E6 følger Namdalen i om lag 100 km, her i Grong.

Koordinater: 64°22′N 12°55′Ø

Namdalen (sørsamisk: Nååmesjevuemie) er en dal og et distrikt i landsdelen Trøndelag i Norge. I snever forstand utgjør Namdalen nedbørsfeltet til det 200 km lange vassdraget Namsen. Namdalen henviser ellers til et distrikt som utgjør den nordlige delen av Nord-Trøndelag fylke, et område på til sammen 11 860 km². Namdalen grenser til Inntrøndelag, Fosen, Helgeland og Jämtland.

Namdalen har 35 046 innbyggere[1], fordelt på de tolv kommunene Flatanger, Namsos, Fosnes, Nærøy, Vikna, Leka, Overhalla, Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Iblant skiller man mellom Indre og Ytre Namdal. I noen sammenhenger regnes også Bindal på Helgeland til Namdalen. Det er to tettsteder med bystatus i Namdalen, Namsos og Kolvereid.

Distriktet utgjorde tidligere Namdalen fogderi. I kirkelig sammenheng utgjør området Namdal prosti, med sete i Namsos. Distriktet utgjør domsmyndighetsområdet til Namdal tingrett under Frostating lagdømme.

Avgrensingen av distriktet er ikke entydig. Namdalseid deltar delvis i interkommunalt samarbeid i Midtre Namdal samkommune, mens Snåsa tidligere deltok i Indre Namdal regionråd; i enkelte andre inndelinger er disse to orientert mot Innherred gjennom Nord-Innherad prosti og Inntrøndelag tingrett.

KommunerRediger

Namdalen er inndelt i 12 kommuner:

Nummer[2] Kart Navn Adm.senter Folketall[3] Areal[4] Målform[5]
5005   Namsos Namsos 13 078 777,21 Nøytral
5042   Lierne Nordli 1 379 2 961,70 Nøytral
5043   Røyrvik Røyrvik 474 1 584,75 Nøytral
5044   Namsskogan Namsskogan 902 1 417,16 Nøytral
5045   Grong Grong 2 400 1 136,16 Nøytral
5046   Høylandet Høylandet 1 268 754,42 Nøytral
5047   Overhalla Ranemsletta 3 845 729,79 Nøytral
5048   Fosnes Jøa 618 544,26 Bokmål
5049   Flatanger Lauvsnes 1 105 458,71 Nøytral
5050   Vikna Rørvik 4 492 318,66 Nøytral
5051   Nærøy Kolvereid 5 117 1 067,55 Bokmål
5052   Leka Leknes 582 109,95 Nøytral

KommuneinndelingshistorikkRediger

I 1838 ble Namdalen inndelt i kommunene Fosnes, Kolvereid, Nærøy, Sævik, Overhalla og Grong. I 1845 ble Namsos utskilt fra Sævik (som endret navn til Vemundvik i 1865). I 1860 ble Leka utskilt fra Kolvereid. I 1869 ble Vikna utskilt fra Nærøy. I 1871 ble Flatanger utskilt fra Fosnes. I 1886 ble Foldereid utskilt fra Kolvereid. I 1891 ble Klinga utskilt fra Vemundvik. I 1900 ble Høylandet utskilt fra Grong. I 1908 ble Gravvik utskilt fra Leka. I 1912 ble Otterøy utskilt fra Fosnes. I 1874 ble Lierne utskilt fra Snåsa og administrativt innlemmet i Namdalen. I 1915 ble Lierne delt i Nordli og Sørli herreder. I 1923 ble Harran, Namsskogan og Røyrvik utskilt fra Grong. (Kilde: Brøgger, Waldemar: Norge. Geografisk leksikon. Cappelen, 1963).

I 1964 ble Foldereid delt mellom Høylandet og Nærøy kommuner, og Otterøy delt mellom Namdalseid og Namsos. Gravvik og Kolvereid ble innlemmet i Nærøy. Harran ble innlemmet i Grong. Klinga og Vemundvik ble innlemmet i Namsos. Nordli og Sørli ble slått sammen igjen til Lierne kommune.

BefolkningsutviklingRediger

Tabellen viser befolkningsutviklingen i Namdalen i årene 1769-2001 basert på kommunegrensene fra 2002[6] og folketall 1. januar 2018.[7]

Kommuner 1769 1801 1855 1900 1950 2018
Flatanger 648 663 1 245 1 679 1 764 1 105
Fosnes 384 393 737 1 072 991 618
Grong 628 928 1 557 2 066 3 002 2 400
Høylandet 393 561 934 1 247 1 539 1 268
Leka 440 538 858 1 144 1 227 582
Lierne 416 622 961 1 597 1 895 1 379
Namsos 1 449 1 777 3 187 6 027 9 642 13 078
Namsskogan 89 131 220 292 1 240 902
Nærøy 1 961 2 396 3 700 5 446 6 556 5 117
Overhalla 957 1 261 2 224 2 551 3 437 3 845
Røyrvik 63 92 155 206 457 474
Vikna 875 1 064 1 554 3 407 3 911 4 492
Namdalen 8 303 10 426 17 332 26 734 35 661 35 260

TettstederRediger

Tettsteder i Namdalen, rangert etter innbyggertall 1. januar 2019 (kommune i parentes):[8]

ByerRediger

Namsos fikk bystatus som ladested i 1845. Kolvereid fikk bystatus av kommunen i 2002.

PolitikkRediger

Stortingsvalg 2017Rediger

Valgresultat ved Stortingsvalget 2017 i Namdalen:[9]

Parti Stemmetall % Endring
Arbeiderpartiet 6 373 32,5  8,7
Senterpartiet 4 997 25,5  9,2
Høyre 2 847 14,5  0,6
Fremskrittspartiet 2 583 13,2  0,3
Sosialistisk Venstreparti 1 106 5,6  1,8
Kristelig Folkeparti 482 2,5  0,9
Venstre 447 2,3  2,5
Miljøpartiet De Grønne 272 1,4  0,2
Rødt 196 1,0  0,5
Andre partier 308 1,6  0,3
Blanke stemmer 95 - -
Valgdeltagelse 19 705 76,0  0,4
Antall med stemmerett 25 930 - -

Stortingsvalg 2013Rediger

Valgresultat ved Stortingsvalget 2013 i Namdalen:[10]

Parti Stemmetall %
Arbeiderpartiet 8 016 41,2
Senterpartiet 3 178 16,3
Høyre 2 714 13,9
Fremskrittspartiet 2 632 13,5
Venstre 939 4,8
Sosialistisk Venstreparti 737 3,8
Kristelig Folkeparti 655 3,4
Miljøpartiet De Grønne 228 1,2
Rødt 106 0,5
Andre partier 254 1,3
Blanke stemmer 85 -
Valgdeltagelse 19 544 75,6
Antall med stemmerett 25 866 -

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger