Hunn (Overhalla)

Hunn
LandNorge Norge
FylkeTrøndelag
KommuneOverhalla
Areal0,58 km²
Befolkning815[a] (2020)
Bef.tetthet1 405,2 innb./km²
Postnummer7860 Skage i Namdalen

Hunn er et tettsted i Overhalla kommune i Namdalen, Trøndelag.[1] Hunn er det største tettstedet i Overhalla og ligger ved fylkesvei 17, 15 km øst for Namsos og 12 km vest for kommunesenteret Ranemsletta.[2]

Skage kirke fra 1903 ligger her. Det samme gjør Hunn skole som er en 1-7-skole, og er den ene av tre barneskoler i kommunen.[3]

HistorieRediger

Hunn ligger ved en gammel ferdselsvei.[4] Arkeologisk rapport fra 1997 viser busetting fra før 1.000 f.Kr. dvs. i bronsealderen. Det er den andre bronsealderbusettingen som er påvist i Namdalen. Den andre og eldste er Høyknes i nåværende Namsos kommune. Det er flere kulturminner fra forhistoriske tid her, bl.a. et felt med gravhauger. Det mest kjente arkeologiske funnet er sverdet fra Hunn, som antas å være fra folkevandringstida. Det befinner seg på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Den arkeologiske rapporten tyder på at det var et norrønt hov på hunnagården beliggende rett øst for kirkegården (i ettertid kalt Kjerkåkeren).

Kaptein (senere oberst) Henrich Chr. Sommerschield utarbeidet et kart over Hunnaområdet som professor Gerhard Schøning fikk med seg da han reiste gjennom Overhalla i 1774. Kartet viser ca 50 gravhauger, flere bautasteiner og ferdselsveger. Haugene, bautasteinene og sverdet tyder på at Hunnagården var sentral i tidligere tider og antakelig et høvdingesete. Rett vest for kirka og Skage gård ligger Vattan som var en del av varslingssystemet med vardebrenning i ufredstider.

Tiendeburet var på Hunn Vestre. På Hunn Østre var det landhandel og bakeri. Begge gårder var skysstasjoner og poståpneri. Før det var både militær og sivil post på Skage gård. Det Overhaldske Compagnie hadde tilhold der.

Det ble bygd jekter nede ved Namsen. Under 2.verdenskrig var det en større forlegning av soldater her. Stallen (kalt Brakka) står fortsatt og ble i mange år brukt til skyteskivefabrikk. I tillegg ble Overhalla Sparebank, Skage Dampmeieri og Overhalla Aldersheim etablert på Hunn. Virksomhetene er nedlagt, men alle bygg står fortsatt. Skage industrifelt ligger like øst for tettstedet hvor det tidligere var torvstrøfabrikk.

Tidligere tilhørte også sørsida av Namsen Hunn og Sellæg skolekrets. Ungene måtte derfor krysse elva og tidvis bo på Hunn når elva ikke var farbar. Skolekretsene Aunet, Kvalstad og Hunn ble slått sammen i 1946. I 1956 ble det bygd ny skole på Hunn, og også Sellæg skolekrets ble overført til Hunn.[5] De første skolene på Hunn og Sellæg sto ferdige i 1897.[6][7]

NamnehistorieRediger

Det var en namnediskusjon om stedet i perioden 2013-2015, som endte med at Klagenemnda for stednamnsaker vedtok at korrekt namn på kirke-/tettstedet er Hunn (ikke Skage sentrum), mens bygda heter Skage.[8][9] Nye vegskilt ble satt opp på Hunn den 6.2.2018 etter vedtak av Samferdselsdepartementet.

Kirka og kirkesognet kalles Hunnar i Aslak Bolts jordebok. Kirka og sognets namn er fra daværende gård med samme navn - i dag skrives namnet Hunn. Det var/er gårder med samme navn i Fredrikstad (tidl. Borge kommune) og i Gjøvik (tidl. Vardal kommune). Namnet er antatt å bety jakt/fangst slik som hunt (jakt) på engelsk. Tilsvarende ord finnes både på tysk og hollandsk ved Hunte og Honte (kilde - Norsk stadnamnleksikon, Samlaget - Jørn Sandnes og Ola Stemshaug s. 227-228). Ordet kan være det eldste vi har for jakt/fangst. Det passer godt for Namdalen. Her betyr nok ordet fiskefangst i daværende fjord hvor Namsen nå renner. Namnet er antatt å komme fra ei sidearm hvor Myrelva renner, men det er ikke sikkert. Namnet kan ha sitt opphav fra daværende Namsenfjord som var rik på sel og fisk.

I 1507 hadde kirka skiftet namn til Skagi. Årsaken til namneskiftet var sannsynligvis at gården Hunnar var blitt delt i to i tida mellom 1432-33 da jordeboka ble nedtegnet og året 1507. Før det har antakelig den opprinnelige hunnagården blitt delt flere ganger.

I 1507 var Skage gård (lokal uttale Skagga) etablert som prestegård/-bol eller Mensalgods i den katolske kirka. Namneskiftet på kirka skyldes antakelig den nære forbindelsen mellom gården og kirka. Gården var på 1700-tallet tilholdssted for Det Overhaldske Compagnie og kvarter for tre generasjoner av offisersfamilien Sommerschield.

Den andre halvdelen beholdt navnet Hunn. Denne gården ble delt i 1620, mens gården var krongods. Namna på disse gårdene er fortsatt Hunn Vestre og Hunn Østre - gnr 13 - bnr 1 og 2. Det er nærliggende å anta at hunnagården var eid av Kongen og av den lokale kirka dvs Mensalgods og/eller Fabricagods og at det var grunnen til delinga. Jordeboka viser gården ikke var bispegods i 1432-33.

Kjente personer fra HunnRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Hunn; yr.no
  2. ^ Folke- og boligtelling 1990. Overhalla. Oslo: Statistisk sentralbyrå. 1992. s. 42-43; grunnkretsgrenser og avgrensning av tettsteder. ISBN 8253733496. 
  3. ^ Hunn skole; overhalla.kommune.no
  4. ^ Groven, Gunnar (1999). Det eldste Overhalla: gravhauger, røyser og gamle vegleier. [Overhalla]: Overhalla kommune. ISBN 8299153832. 
  5. ^ Flotten, Olav (1990). Overhalla bygdebok. 6 : Bygdehistorie fra 1837 til etter siste verdenskrig. Namsos: Kommunen. s. 601-602. 
  6. ^ Balstad, Erling (1990). Skolen og bygda: skolen i Overhalla i lokalhistorisk sammenheng fra ca 1740 - ca 1900 : med hovedvekt på perioden 1860-1890. Overhalla. s. 104. 
  7. ^ Fra pontoppidan til prosjekt: skolen i Overhalla gjennom 250 år. Pedagogisk psykologisk forlag. 1989. s. 18. ISBN 8290562454. 
  8. ^ Hunn; statkart.no
  9. ^ Stedet heter Hunn – ikke Skage sentrum; Namdalsavisa, 22.10.2013


Koordinater: 64°27′48″N 11°45′45″Ø